Pages

Monday, May 17, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ (၁၂)။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္


ၾသစေၾတလ်အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝတဲ့ "ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခ အေနနဲ႔ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ" စာအုပ္ကို တင္ျပေန ပါတယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေရးသူအမ်ားရဲ႔ ေဆာင္းပါးေပါင္းစံု စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အေၾကာင္း မိုးနစ္ စကစ္ဒ္မိုး (Monique Skidmore) တင္ျပထားတာကို ဆက္ လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။
မိုးနစ္ စကစ္ဒ္မိုးက အခုေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ကို တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝသူ ပညာရွင္တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ဟာလည္း အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ဆင္းဆိုးရြားေနရပံုကို တင္ျပပါတယ္။ တစံုလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO) က ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ဆန္းစစ္ထားတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၉၁ ႏိုင္ငံအနက္ ေအာက္ဆံုးနား ၁၉ဝ ခုေျမာက္ ႏိုင္ငံေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရရဲ႔ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စာရင္းေတြအရ လူတဦးအတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ ကို တိုင္းျပည္အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) ရဲ႔ ၂. ၈ % ကိုပဲ သံုးစြဲပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တႏိုင္ငံလံုးမွာမွ စိတ္ေရာဂါကုေဆးရံုတခုပဲ ရွိပါတယ္။ လူ ၂၇ဝဝ ေက်ာ္မွာမွ ဆရာဝန္တေယာက္ထဲရွိၿပီး၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္ ေစ်းအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ရွိေန ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ လူသားလံုðခံေရးေလ့လာမႈ ဗဟိုဌာနက ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပဋိပကၡကပ္ ေဘးေတြ ေတြ႔ႏိုင္ရေျခ အမ်ားအျပားရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာေပၚမွာ မလံုðခံဆံုး ၁၂-ေနရာေျမာက္ႏိုင္ငံလို႔ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ျခစားအက်င့္ပ်က္မႈေတြ ေလ့လာေနတဲ့ (Transparency International) အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်င့္ပ်က္ျခအစားဆံုး ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ ဒါတင္မက ႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားက စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ျပင္ပကို ထြက္ေျပး၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ေနၾကရတာလည္း ကိန္းဂဏန္း မေသးလွပါဘူး။ ရွိပါေသး တယ္၊ မိုးနစ္ စကစ္မိုး က သံုးသပ္ေဖာ္ျပရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ကေလးစစ္သားက ေသာင္းဂဏန္းေက်ာ္၊ လိင္လုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ ေမြးေနရသူေတြက အေရအတြက္ ၅ဝဝဝ နဲ႔ ၁ဝဝဝဝ ၾကားရွိေနတဲ့အျပင္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုျခံဳမႈ၊ လူကုန္ကူး ေရာင္းခ်မႈ၊ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြ ထဲမွာ ၃ ေယာက္မွာ တေယာက္က အာဟာရမျပည့္ဝၾကဘဲ၊ ဝလင္စြာ မစားရဘဲ ရွင္သန္ ေနပါေသးတယ္။ ဒီ အေျခအေနေတြက က်န္းမာေရးက႑မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစ ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သူက တြက္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဘာလုပ္ေနပါသလဲ။ သူက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားရာမွာေတာ့ အရင္ (မဆလ) ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အစိုးရက ကုန္က်ခံခဲ့ေပမယ့္၊ လက္ရွိ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စၿပီး၊ စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးဆိုၿပီး လူထုေတြက ေဆးကုသစရိတ္ကုန္က်ခံေစခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က (Health Vision 2030 Plan) ဆိုၿပီး ႏွစ္ ၃ဝ ေရရွည္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ထားပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ကေန ၂ဝ၁၁ အထိ ၅-ႏွစ္တာ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ေတြလည္း ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေနပါသတဲ့။ အဲဒါအျပင္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ ၂ဝဝ၇၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ ႀကီး ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂ဝဝ၆၊ ေသြးနဲ႔ ေသြးထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂ဝဝ၃၊ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒ ၁၉၉၇ စသျဖင့္ ဥပေဒေတြလည္း ေရးဆြဲျပဌာန္းထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးက႑မွာလည္း အစိုးရသာ မက တိုင္းရင္းေဆးဆရာေတြ၊ အရပ္လက္သည္ေတြအျပင္၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ (အဲန္ဂ်ီအို) အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ရပ္ရြာက အားျဖည့္မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ မူဝါဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက တင္းက်ပ္မႈေတြေၾကာင့္ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ား၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္ဖန္းဒ္၊ (MSF) လို အဖြဲ႔ေတြ ျပန္ထြက္သြားၾကရတာလည္း အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိေနပါသလဲ။ သူရဲ႔ ေလ့လာထားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆးရံု ၇၄၂ ခု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၁၄ဝဝ ေက်ာ္၊ မိခင္နဲ႔ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန ၃၄၈ ခု၊ မူးယစ္ေဆးစြဲကု ဌာန ၂၆ ခု ရွိေနတယ္ ဆိုပါတယ္။ ဆရာဝန္ပညာသင္ တကၠသိုလ္ေတြအျပင္၊ တိုင္းရင္းေဆးကု သမားေတြအတြက္ လည္း စနစ္တက် သင္တန္းေပး၊ ေလ့က်င့္တာေတြ ရွိတယ္ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူတန္းစား ၂-ရပ္လို သိသိသာသာကြဲျပားေနတာကေတာ့ စစ္တပ္အတြက္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္နဲ႔ သာမာန္ျပည္သူေတြအတြက္ ထားရွိတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ပါ။ အဆင့္အတန္းက ကြာလြန္းလွပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အလွဴေပးတဲ့ ေခတ္ေပၚေဆးကုသေရးစနစ္၊ ေဆးဝါးေတြဆိုရင္ စစ္တပ္ေဆးရံုေတြ ကိုသာ လႊဲယူေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ေလ့လာသူ ဧည့္သည္ေတြလာရင္လည္း စစ္ေဆးရံုေတြသာ ေခၚျပ ေလ့ရွိပါ တယ္။ အခုအခါ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆးရံုအႀကီးႀကီး ေဆာက္လုပ္ထားေပမယ့္၊ သူက သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ကိုးကားၿပီး နယ္ေဆးရံုေတြမွာေတာ့ မီးမလာ၊ ေဆးမရွိ၊ ကိုယ္ပိုင္မီးစက္ေမာင္း လည္ပတ္ ေနၾကရပံုကို လည္း ေထာက္ျပပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သာမာန္ျပည္သူေတြ အားကိုးေနၾကရတဲ့ က်န္းမာ ေရးစနစ္မွာလည္း ေခတ္ေပၚေဆးပညာသာမက၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ လက္သည္၊ ဘိုးေတာ္၊ ဝိဇၨာ၊ ေဗဒင္၊ ေပ်ာက္ ေစဆရာေတြ အားကိုးရွင္သန္ေနၾကရပံု ျဖစ္လာပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သူေတြက ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆးကုသခံ ေလ့ ရွိေပမယ့္၊ မတတ္ႏိုင္သူေတြကေတာ့ တိုင္းျပည္ထဲမွာပဲ ဒီလိုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ေတြနဲ႔ နပန္းလံုး ေနၾကရတာပါ။

ဒီလို အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္မႈလစ္ဟာေနတဲ့ကိစၥကို အျခားအင္အားစုေတြက ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းဖို႔က်ေတာ့ သိပ္မမ်ားလွတဲ့ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ သံဃာ ေတြက်ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဦးေနဝင္းလက္ထက္တုန္းကတည္းက သံဃာဂိုဏ္းေတြႏွိမ္နင္းဖို႔၊ သာသနာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး ဘုန္းႀကီးသံဃာေတြကို ေဆးကုသခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဲန္ဂ်ီအိုေတြကိုလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ခံအားက်ေရာဂါ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေဝဒနာရွင္ေတြ ဆိုရင္ လူတိုင္းက ေဆးရရွိ၊ ေဆးေသာက္ႏိုင္ၾကတဲ့ အေျခအေန မရွိပါဘူး။ ေဝဒနာခံစားရင္း ေဆးေသာက္ရ မယ့္ ရက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေနနဲ႔ အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။

အဲဒါအျပင္ စာေရးသူ မိုးနစ္ စကဒ္မိုးစိုးရိမ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားတာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေတြကလည္း တင္းၾကမ္းျပည့္ရွိေနေတာ့ လူတိုင္းလိုလိုမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနၾကရ ပါတယ္။ သူတို႔ကို ေျဖသိမ့္ေပးမယ့္သူေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြလည္း မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ သံဃာေတြ ဆႏၵျပပြဲကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြ ပိုလို႔ စိတ္ထိခိုက္ေၾကကြဲၾကရပါတယ္။ တခါ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမမွာ မၾကံဳစဖူး နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီေသေၾက၊ သန္းနဲ႔ခ်ီ အတိ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြက အနာမက်က္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနပါ။ တကယ္ ကေတာ့ က်န္းမာေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးတခုပါ။ ဒီအခြင့္အေရးကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ရရွိခံစား သင့္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ နယ္စပ္ေဒသက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments