Pages

Tuesday, May 4, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ (၁ဝ)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး အေျခအေနႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား


ၾသစေၾတလ်အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝတဲ့ "ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနနဲ႔ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ" စာအုပ္ကို တင္ျပေန ပါတယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေရးသူအမ်ားရဲ႔ ေဆာင္းပါးေပါင္းစံု စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပံ့ပိုးအားေပးမႈ ခ်ိနဲ႔အားနည္းေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝင္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္း ကူညီေနရပံုကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ပညာေရးက႑မွာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးမႈ အားနည္းလွပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာ တိုင္းျပည္က ကေလးေတြရဲ႔ပညာေရးကိစၥေတြအတြက္ ရပ္ရြာ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက တတတ္ တအား ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ ကူညီၾကရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဂ်ပ္စ္မင္ ေလာ့ခ်္ (Jasmin Lorch) က ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီး၊ ေဆာင္းပါး ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။ သူက ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသူ ပညာရွင္တဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြံ႔òဖိးတိုးတက္လာပံု၊ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥေတြနဲ႔ အေရွ႔ ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာကိစၥေတြအေၾကာင္း ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေဆာင္းပါးကို "ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အားနည္းေနတဲ့ က႑မွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္လာပံု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး က႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာခ်က္"လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ပညာေရးက႑အတြက္ တိုင္းျပည္စုစုေပါင္းထြက္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) ရဲ႔ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပဲ သံုးစြဲပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ပညာေရးက႑မွာ ခ်ဳိ႔တဲ့တာ အံ့ၾသစရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေက်းလက္ ေဒသ ေတြမွာ ဆိုရင္ ေက်ာင္းေတြ မေဆာက္ႏိုင္သလို၊ အခ်ဳိ႔ေက်ာင္းေတြကို ျပန္ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား မရွိပါ ဘူး။ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဆရာကမရွိ၊ ဆရာရွိျပန္ရင္လည္း ေက်ာင္းက ေကာင္းေကာင္းစာမသင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားပါ။ အဲဒါအျပင္ ဆရာ-ဆရာမေတြကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးကိစၥေတြမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း အားနည္း က်ဆင္း လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္၊ သင္ၾကားမႈေထာက္ကူပစၥည္းေတြကလည္း အားနည္း ခ်ဳိ႔တဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ပညာေရးတစံုလံုးနိမ့္က်လာရပါတယ္။ အရင္တပတ္က ေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့ မာရီ လားလ္ရဲ႔ ေလ့လာခ်က္အရဆိုရင္ အဲသလို ပညာေရးနိမ့္က်လာတဲ့အခါ တတ္ႏိုင္တဲ့မိဘေတြက သားသမီး ေတြကို ႏိုင္ငံျခားပို႔ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမပို႔ႏိုင္ရင္လည္း ပုဂၢလိက ေဘာ္ဒါေက်ာင္းထားၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္ႀကီးလြန္းလို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြကေတာ့ ရပ္ရြာေတြက ဖြင့္တဲ့ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြကို ပို႔ၿပီး ပညာသင္ၾကားေစရတာမ်ဳိး ျဖစ္လာပါတယ္။

အခုလို ပညာေရးက႑မွာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔ေတြက ျဖည့္ဆည္းကူညီလာရပံုကို ေလ့လာထားတဲ့ ဂ်ပ္စ္မင္း ေလာ့ခ်္ ကေတာ့ အထူးတလွယ္ သူရဲ႔ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ ေက်ာင္းေတြ၊ ခရစ္ယန္နဲ႔ အစၥလမ္ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ အေျခအေန၊ ရပ္ရြာက ထူေထာင္တဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာနဲ႔ ဘာသာစကားသင္အဖြဲ႔ေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ကူညီသူေတြအတြက္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္ သင္တန္းေတြအျပင္၊ ေဒသခံ အဲန္ဂ်ီအိုေတြက ကူညီေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြကိုလည္း သူက အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ပါတယ္။

သူ႔ေလ့လာခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ပညာေရးက႑မွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ လုပ္ငန္းေပါင္း စံုလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းထဲ ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ပါခြင့္ရၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုက ပညာေရးကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာသာ ပါခြင့္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ေက်ာင္းေဆာက္တာ၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးတာမ်ဳိးပါ။ ပညာေရးထဲ တိုက္ရိုက္ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ကေတာ့ အနည္းငယ္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ပညာေရးမွာ ဝင္ကူေနၾကတဲ့ ရပ္ရြာေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ သင္ၾကားတယ္ဆိုေပမယ့္ အစိုးရရဲ႔ သင္ခန္းစာျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုသာ သင္ၾကားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ပညာေရးက႑မွာ ကူညီျဖည့္ဆည္းေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ေက်ာင္းအမ်ားစုက မူလတန္းနဲ႔ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းအဆင့္အထိ အခ်ဳိ႔ရွိေပမယ့္လည္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း အဆင့္မွာေတာ့ ရပ္ရြာကဖြင့္တာ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ရေလာက္ေအာင္ နည္းပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အဲသလို ျပင္ပေက်ာင္းေတြမွာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြ သင္ၾကားေပးတာ၊ ပညာေရးအျပင္ အျခားလူမႈဖူလံုေရး အကူအညီေတြ ေပးတာကိုလည္း ပူးတြဲေတြ႔ရတတ္တယ္ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ပညာေရး က႑မွာ ရပ္ရြာက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားလာတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း၊ အစိုးရက အျမဲ သံသယနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္တာ၊ လြန္လြန္ကဲကဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြကို ခြင့္ျပဳေပးတယ္လို႔ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပမယ့္လည္း ရပ္ရြာေက်ာင္း ေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္လို႔ မရၾကပါဘူး။ သူတို႔က သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ ဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတုန္းပဲလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ပဲ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ ပညာေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြက ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲသည္မွာ လည္း အားနည္းခ်က္ေတြရွိတာ သူက ေလ့လာတင္ျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ကေလးေတြကို အလြတ္က်က္ေစတဲ့စနစ္နဲ႔ သင္ၾကားေနတာ၊ ပညာေရးထက္ ဘာသာ ေရးဓမၼေတြကို ေရာေထြးသင္ၾကားေစတာ၊ တျခားဘာသာ မကူးေျပာင္းေစဖို႔ ကာကြယ္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ စာ သင္ၾကားေပးေနတာ၊ ကေလးေတြကို ကိုယ္ရင္ဝတ္ရွင္ျပဳခိုင္းတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တဖက္က ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဘာသာေရးစာေပေတြ သင္ၾကားေပးေနတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ပညာေရးစနစ္မွာ တိုင္းရင္းသားကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေရာေထြး သင္ၾကားေနေသးတဲ့ ပံုစံေတြ ေတြ႔ေနရတုန္းပဲ ဆိုပါတယ္။ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက တကယ့္ကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျပင္းထန္ ေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြကို သိပ္လက္မခံခ်င္ၾကေသးဘူး၊ သိပ္ၿပီး ေနရာ မေပးခ်င္ၾကေသးတဲ့ သေဘာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရဖက္ကလည္း သိပ္ၿပီးတင္းမာတဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ ပုဂၢလိက ပညာေရးကို တရားဝင္ ခြင့္ေပးတယ္ ဆိုသည့္တိုင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြကို အတင္းအက်ပ္ လိုက္နာေစတာ၊ သူတို႔အလိုက် ပူးေပါင္းေစတာမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ေနေသးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး ျဖည့္ဆည္း ကူညီ ႏိုင္တာကိုေတာ့ ဝန္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္ျမင္မႈနဲ႔ စြမ္းအားမွာေတာ့ အစိုးရက ေပးေနတဲ့ ပညာေရးက႑ကို အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ၾကားက ေပါင္းကူးဝင္ျဖည့္ ေပးတဲ့ သေဘာမွ်သာ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ အရည္အေသြး သေဘာ ပညာေရးကို ရပ္ရြာ ပညာေရးစနစ္၊ ေက်ာင္းေတြက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အေတာ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ တကယ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႔ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစဖို႔ ဆိုတာ ပံ့ပိုးေပးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်န္းမာေရးက႑ အေျခအေန အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments