Pages

Saturday, April 24, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ (၉)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး အေျခအေန -၂ၾသစေၾတလ်အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝတဲ့ "ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခ အေနနဲ႔ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ" စာအုပ္ကို တင္ျပေနပါ တယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေရးသူအမ်ားရဲ႔ ေဆာင္းပါးေပါင္းစံု စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑နဲ႔ ရပ္ရြာတို႔ ဆက္စပ္ေနပံု အေၾကာင္းကို မာရီ လားလ္ (Marie Lall) က သံုးသပ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။
ဒီစာအုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒုတိယေဆာင္းပါးကိုေတာ့ မာရီ လားလ္က ေရးသား ထားပါတယ္။ သူက လန္ဒန္တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးသိပၸံဌာန (Institute of Education) မွာ ပညာေရးမူဝါဒေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနတဲ့ ဆရာမတဦးျဖစ္သလို၊ ေတာင္အာရွပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အထူး ေလ့လာထားသူ တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံု နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑နဲ႔ ရပ္ရြာလူထုေတြက ဘယ္လို ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပံုကို တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ကို တင္ျပထားတာက ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ကာလေလာက္စလို႔ ပညာေရး ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေတြက အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ကိစၥတရပ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကပံုကို ေျပာပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြကလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ လူ တိုင္း လူတိုင္း မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး စနစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတယ္။ အဲဒါအျပင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ေတြကို ပညာသင္ေပးတာဟာ သူတို႔ရဲ႔ က်န္းမာေရး၊ သားဖြားကိစၥေတြ၊ လူထုက်န္းမာေရးကိစၥေတြအျပင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ပါ အက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၿပီး အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အေျခခံ ပညာတတ္ထားတဲ့ လူထုဟာ ပိုလို႔ က်န္းမာေအာင္ေနထိုင္တတ္တာကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မူလတန္းပညာေရးကို မသင္မေနရဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာစနစ္ေတြမွာလည္း ျပဌာန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မက ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္က လြတ္လပ္ၿပီးခါစ ႏိုင္ငံေတြကလည္း ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥတခုလို သေဘာထားခဲ့ၾက ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုရဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔၊ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ့ လူနည္းစုရဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ အေျမာ္အျမင္ေတြကို သြပ္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အခု ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းလို႔ ေခၚတဲ့ ကမၻာလႊမ္းပတ္ ဆက္ သြယ္စနစ္ မွာ ပညာေရးက႑မွာလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရး သေဘာသက္ဝင္လာပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ ကလည္း ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိရမယ္ဆိုလာပါတယ္။ ဒါကို (WTO) လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း တြန္းေဆာ္အားေပးၾက ပါတယ္။ ပညာေရးက ေရာင္းကုန္ ျဖစ္လာသလို၊ ေက်ာင္းသားေတြက စားသံုးသူေတြလို ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာဖက္ကို ၾကည့္လာပါတယ္။ ပညာေရး က႑မွာလည္း ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး၊ ပုဂၢလိကလက္ လႊဲေရး ကိစၥေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာခ်က္ေတြ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလို က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ လူေနမႈစနစ္ေတြ က်ဆင္းခဲ့ရတယ္၊ လူတန္းစာကြာဟမႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဒီဗိုက္ (digital divide) လို႔ ေခၚတဲ့ နည္းပညာကြာဟမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ပညာေရးစနစ္မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂-ခု အၿပိဳင္သြားေနသလို ျဖစ္ လာတယ္၊ ဦးေဏွာက္ယိုစီးမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ႏိုင္ငံေတြက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပညာေရး စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ က်ဆင္းလာရတယ္ ... စတဲ့ ျပႆနာေတြၾကံဳရေၾကာင္း စာေရးသူက ေထာက္ျပခဲ့ပါ တယ္။

တကယ္ေတာ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ လက္ခံထားၾကတဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူ ၂-ခု ရွိပါတယ္။ တခုကေတာ့ ပညာေရးဟာ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ရပါမယ္၊ ေနာက္ တခ်က္ကေတာ့ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလည္း ရွိဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ပညာေရးက ေရာင္းကုန္လို ျဖစ္လာတာဟာ အက်ဳိးအျမတ္ကို ပိုၾကည့္တဲ့အျပင္ သူ႔ရဲ႔မူလရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့တာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါျဖင့္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑ အေျခ အေနက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ စာေရးသူ မာရီ လားလ္က သူကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၇-ႀကိမ္ခရီးထြက္လို႔ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ သုေတသနအကူေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္ မွတ္တမ္းေတြကို ဘာသာျပန္ေစၿပီး၊ ေလ့လာခဲ့ပါေသးတယ္။ မႏၱေလးအျပင္ နယ္ဆိုလို႔ သူက ျမစ္ႀကီးနား ဖက္ကိုသာ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

သူက ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးစနစ္က မူလတန္းအတြက္ အခမဲ့ပညာေရး စနစ္သာ ဆိုတယ္၊ က်န္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေၾကးေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ကေလးေတြက မူလတန္းမၿပီးခင္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ယူနီဆက္ဖ္၊ ယူနက္စကိုက ေလ့လာခ်က္ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ေထာက္ျပ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူလတန္းေက်ာင္းေနကေလးေတြရဲ႔ ၂၇ % မွ်သာပဲ မူလတန္းၿပီးေအာင္ ေက်ာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ တခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံက ႂကြားဝါခဲ့တဲ့ လူတိုင္းစာတတ္ေျမာက္တယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကလည္း အခုဆိုရင္ ေမးခြန္းထုတ္ စရာ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အျခားအာရွႏိုင္ငံေတြက တခ်ိန္က အားက်ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္တစံုလံုး ကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ ရန္ပံုေငြ အားနည္းတာ ေၾကာင့္ က်ဆင္းလာေနပါတယ္။ ၿမိဳ႔ျပမဟုတ္တဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြ၊ နယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြက ပိုလို႔ နစ္နာရပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးစမွာ တကၠသိုလ္အားလံုးနီးပါးကို ကာလၾကာရွည္ ပိတ္ထားခဲ့ပါ ေသး တယ္။ ၈၈ ကေန သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ အထိ ၁၂-ႏွစ္တာမွာ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ တကၠသိုလ္ေတြကို ပိတ္ထား ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔ဆိုၿပီး အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေက်ာင္းေတြကို အေရအတြက္ မ်ားေအာင္ အသစ္ဖြင့္တာရယ္၊ ေက်ာင္းေတြကို ခြဲပစ္၊ ေနရာေျပာင္းပစ္တာပဲ ရွိပါတယ္။ အရည္အေသြးပိုင္း၊ ေက်ာင္းသားေတြ လက္လွမ္းမီမႈအပိုင္း၊ ေက်ာင္းၿပီးမႈ ရလဒ္အပိုင္းေတြမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနပါတယ္။

အဲသလို အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ပညာေရးက ညံ့ဖ်င္းက်ဆင္းလာေနခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ပုဂၢလိက က်ဴရွင္ ေက်ာင္းေတြဖက္ကို လွည့္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႔သိပ္ဆင္းရဲတဲ့ မိဘေတြကလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ပညာသင္ ေက်ာင္းေတြလို အခမဲ့ ေစတနာနဲ႔ ကူညီၾကတဲ့ ရပ္ရြာေက်ာင္းေတြဖက္ကို လွည့္လာခဲ့ ၾကရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၅ဝဝ ေလာက္မွာ ေက်ာင္းသား ၉၃ဝဝဝ ေလာက္ လက္ခံသင္ၾကားေပးေနရတာပါ။ အဲသလိုပဲ ခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ ရပ္ရြာေတြကလည္း ႏိုင္ရာဝန္ကို ဝင္ျဖည့္ထမ္းေနၾကရပါတယ္။

အဲသည္အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ မူလတန္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္းကအစ ေနာက္ဆံုးတကၠသိုလ္ဝင္တန္း ပုဂၢလိက ေစ်းကြက္ေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို ေက်ာင္းအနည္းစု- ဥပမာ- ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္း၊ သံတမာန္ သားသမီးေတြအတြက္ ေက်ာင္းကပဲ ေက်ာင္းလို႔ေခၚၿပီး၊ က်န္တာေတြကေတာ့ "စင္တာ" (center) လို႔ အမည္ခံၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ေန ၾကပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥကလည္း အစိုးရပညာေရးဌာနက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း ေတြ တင္းက်ပ္ထားတာ၊ မတည္ၿငိမ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း အမ်ားစုကေတာ့ ၿမိဳ႔ျပမွာပဲ ရွိၾကပါတယ္။ မိဘေတြက စရိတ္စက အကုန္အက်ႀကီးမားေပမယ့္ အဲဒီေက်ာင္း ေတြမွာ အရည္အေသြးရွိတဲ့ စာေတြ သင္ၾကားေပးႏိုင္မယ္ ယူဆလို႔ထားေနၾကတာပါ။ စာေရးတဲ့သူ မာရီ လား ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးနားမွာေတာင္ တိုင္ဝမ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားတဲ့ တရုတ္ေက်ာင္းေတြ၊ တရုတ္ တကၠသိုလ္ ေတြကို ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက သူရဲ႔သင္ရိုးၫႊန္းတန္းအတိုင္းသာ သင္ရမယ္လို႔ တင္း က်ပ္ထားပါတယ္။ ပုဂၢလိကက႑မွာ အနည္းစုသာ ေဘာင္ေက်ာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရေပမယ့္၊ ေက်ာင္း အမ်ားစုက အစိုးရ မစြမ္းႏိုင္တာကို အျဖည့္သေဘာသာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုသင္တာလိုမ်ဳိး မိဘေတြက အထင္ေရာက္ ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း အဲန္ဂ်ီအို ေတြ၊ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ပညာေရးက႑မွာ ပါဝင္အားျဖည့္ ေနရတဲ့ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments