Pages

Friday, February 12, 2010

မီးလွ်ံနဂါး (၁၉)။ လက္ရွိ အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပ ေနပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ အပါ အဝင္ အခ်ဳိ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (UNDP) လို႔ေခၚတဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ကစၿပီး အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္း ေတြကို စတင္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တာပါ။ လူသား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Human Development Initiative) အစီအစဥ္ ေအာက္မွာ ေအာက္ေျခထု လူထုေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၊ အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ဇုန္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသ တခ်ဳိ႔မွာ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာပါ။ ၿမိဳ႔နယ္ ၁၁ ခုမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၂၄ဝဝ မွာ စမ္းသပ္သေဘာနဲ႔ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကေတာ့ တကယ့္ေငြလိုအပ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့လူထုေတြကို ေငြေခ်း ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ က မိုဟာမက္ယူႏြတ္စ္က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ႏိုဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရတဲ့အခါ ပိုလို႔ထင္ရွားလာပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ကလည္း ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကို (Year of Microfinance) အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြရဲ႔ႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အားေပးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေဒသေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကုလသမဂၢရဲ႔ (HDI) လို႔ေခၚတဲ့ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ ၫႊန္းကိန္းကို ၾကည့္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေဒသတခုက လူထုေတြရဲ႔ လူမႈ-စီးပြားေရးနဲ႔ ဝင္ေငြ အေျခအေန၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အစားအစာ၊ ေရဖူလံုစြာ ရရွိသလား၊ ေငြလိုရင္ ေငြေခ်းလို႔ရႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ ရွိ သလား၊ ေဝးလံေခါင္သီ ေနသလား စတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာ လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြကိုပဲ ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ အာဏာျမင့္တက္လာေစဖို႔ အျပင္၊ အိမ္ေထာင္တခုကို ထိန္းေက်ာင္းရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဘယ္လိုေနရာမွာ ေငြကို အက်ဳိးရွိေအာင္ ပိုလို႔ အသံုးခ်ႏိုင္တယ္ စတဲ့ တြက္ကိန္းေတြနဲ႔ ေခ်းေပးတာပါ။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ေငြေခ်းေပးသလို ရပ္ရြာမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အသင္း ကေလးေတြလည္း ထူေထာင္ေပးပါတယ္။ ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာ အုပ္စုကိုေခ်းေပးတဲ့ စနစ္နဲ႔ အခ်င္းခ်င္းတာဝန္ခံမႈေတြ လုပ္ေစၿပီး ေခ်းေပးပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈအေပၚ ကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားတဲ့စနစ္ပါ။ အဲဒါအျပင္ စုေဆာင္းေငြကိုလည္း စုဖို႔ မျဖစ္မေန တိုက္တြန္းပါေသး တယ္။ တခ်ိန္က်ရင္ ဒီလိုေငြေခ်းလုပ္ငန္းကေလး ေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဆက္သြားႏိုင္ေအာင္ရယ္၊ လူေတြ ေငြစုတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (Microfinance) လို႔ေခၚတဲ့ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြစတဲ့အခါ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအသင္း (DRMO) ကို ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကိုေတာ့ ပထမ ၆-ႏွစ္မွာ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဂရမ္မင္းဘဏ္က တာဝန္ယူေပးခဲ့ပါတယ္။ စတင္တည္ ေဆာက္၊ လုပ္ကိုင္၊ ေနာက္ေတာ့ လက္လႊဲေျပာင္းေပးဆိုတဲ့ (BOT) စနစ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ေဒသခံဝန္ထမ္းအမ်ား စုက အမ်ဳိးသမီးေတြပါ။ ေနာက္ေတာ့ အိႏၵိယက အီးဒီေအေက်းလက္စနစ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔က ဆက္လက္စီမံခဲ့ပါ တယ္။ အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမွာေတာ့ အေမရိကန္အေျခစိုက္ (PACT) လို႔ေခၚတဲ့ အဖြဲ႔က တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႔ အရွည္နာမည္ကေတာ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းလို႔ ဆိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းက အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ (GRET) လို႔ေခၚတဲ့ ျပင္သစ္ အဲန္ဂ်ီအိုတဖြဲ႔က ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ကေလာ၊ ပင္ေလာင္း၊ ပင္းဒယ၊ ရြာငံ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႔ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကို (PACT Myanmar) တဖြဲ႔ကပဲ တာဝန္ယူ စီမံခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ေငြေခ်းပံုကိုလည္း ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ေဒသအလိုက္ အနည္းငယ္ကြဲျပားတာေတြ ရွိေပမယ့္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေခ်းပံုစနစ္ေတြကေတာ့ တူၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တႏွစ္ကို အတိုးအေနနဲ႔ ၃၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းကေန ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိယူပါတယ္။ ဒီႏႈန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ကာမိေအာင္ယူ ထား ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို (UNDP) က ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တြက္ပါတယ္။ ေငြေခ်းတဲ့အခါ က်ပ္၂၅ဝဝဝ ကေန ၇၅ဝဝဝ အထိ ေခ်းေပးၿပီး၊ ရက္သတၱပတ္ ၅ဝ တိုင္တိုင္ ျပန္ ဆပ္ရပါတယ္။ ဒီေငြေက်ရင္ အထူးေခ်းေငြကို ယူႏိုင္ပါတယ္။ အထူးေခ်းေငြက ၂ဝဝဝဝ ကေန ၆ဝဝဝဝ ေလာက္ အထိ ေခ်းပါတယ္။ အေသးစား လုပ္ငန္းငယ္ေတြထူေထာင္ဖို႔ ေခ်းေငြကေတာ့ က်ပ္ ၃ သိန္းေလာက္အထိ ေခ်း ေပးၿပီး အပတ္ ၁ဝဝ ျပန္ဆပ္ရပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေခ်းေငြဆိုတာလည္း ရွိၿပီး က်ပ္ ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ေလာက္ ေခ်းေပးပါတယ္။ စနစ္ကေတာ့ ၂-၂-၁ စနစ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဖြဲ႔ထဲမွာ ရွိတဲ့ ၂ ေယာက္က ေငြေခ်းယူႏိုင္ၿပီး၊ သူတို႔က ျပန္ေပးဆပ္လို႔ ၆ ပတ္ျပည့္တဲ့အခါမွ က်န္တဲ့သူက စတင္ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါအျပင္ တပတ္ကို က်ပ္ ၁ဝဝ မျဖစ္မေန စုေဆာင္းခိုင္းပါေသးတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေငြေခ်းေပး ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ငယ္ေလးေတြ စတင္ထူေထာင္ႏိုင္မယ္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ဆင္းလာမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ၊ အကန္႔အသတ္ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေငြေခ်းငွားစားသူမ်ား အက္ဥပေဒက အသက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္စိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ ေငြေခ်းငွားတာ မလုပ္ရဘူးလို႔ ကန္႔သတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဒီဥပေဒအရ တိုး-ရင္းေပါင္းၿပီး က်သင့္ေငြအေပၚ အတိုးထပ္မတြက္ရဘူး ကန္႔သတ္ထားခ်က္ရွိပါတယ္။ ေခ်းေငြအတြက္ ေပး ဆပ္ရတဲ့ အတိုးစုစုေပါင္းဟာလည္း အရင္းထက္ကို မေက်ာ္လြန္ရဘူးလို႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒါတင္မက ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရလည္း ျပႆနာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို ေငြစု ေငြေခ်းအဖြဲ႔ငယ္ေတြက ဘဏ္လည္းမဟုတ္သလို၊ သူတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ တိတိက်က် ဥပေဒမရွိဘဲ မီးခုိးေရာင္ နယ္ပယ္ထဲ ေဆာင္ရြက္ေနရသလို ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္လာရင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ေတြ၊ ၾကံ့ဖြတ္လို ရပ္ရြာအာဏာပိုင္ေတြက လာေရာက္ခ်ယ္လွယ္သိမ္းပိုက္မယ့္ ေဘးလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတယ္၊ ေငြျပန္ဆပ္ၾကတဲ့ႏႈန္းလည္း ေကာင္းတယ္၊ လူ ေပါင္း တသိန္းခြဲေက်ာ္ကို ေငြေခ်းလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုလသမဂၢက မတည္ထည့္ဝင္ေငြ နည္း သလို၊ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မညီညြတ္တာေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်ဳိ႔ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုေတြကလည္း ေဒသတခ်ဳိ႔မွာ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ ငန္းေလးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။

စာအုပ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးအားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခဲ့သလို အေသး စားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြရဲ႔ အလားအလာကိုလည္း ပါေမာကၡေရွာင္တာနဲက တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္၊ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ေရေရရာရာ ျပဌာန္းတာ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီလုပ္ ငန္းေတြက ေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္သာ အေျခအေနေပးရင္ အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြက ေအာင္ျမင္ႀကီးထြားလာၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးတခုလည္း ျဖစ္လာဖြယ္ အေျခအေနရွိေနတယ္။ အခုေတာ့ ျပႆနာေတြၾကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္က လူထုေတြ ေခ်းေငြမရ၊ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ ေနရတဲ့ အေျခအေနကို စာအုပ္နိဂံုးအေနနဲ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments