Pages

Friday, February 5, 2010

မီးလွ်ံနဂါး (၁၈)။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းအၿပီး ဘဏ္မ်ား အေျခအေနႏွင့္ အေသးစား ေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပ ေနပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ဘဏ္ေတြ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ေတြ႔ ၾကရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဏ္ေတြရဲ႔ အေျခအေနသစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်ဳိ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ေန ၾကတဲ့ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းအၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႔ ဖိအားေတြကို နားေထာင္ရတဲ့ အေနနဲ႔ ေငြေခ်း ခဝါခ်မႈ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေအာင္ႏိုင္ရသူရွိသလို၊ နစ္နာခဲ့ရတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဆရာေက်ာ္ဝင္း ေဆာင္းပါးေတြကအတိုင္း ေျပာရရင္ ေပါက္တဲ့သူ ရွိသလို၊ ကြဲတဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အာရွ ဓနဘဏ္နဲ႔ ေမဖလားဝါးဘဏ္ ေတြကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ တယ္ဆိုၿပီး ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ပါတယ္။ သိပ္ မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာယူနီဗာဆယ္ ဘဏ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြအၿပီးမွာေတာ့ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ေလာကမွာ ႀကီး-၅ ႀကီးအနက္ စတုတၳေနရာယူခဲ့တဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္ က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ပထမေနရာ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ဘဏ္ ဆိုတာလည္း လူအမ်ားက သိၾကပါတယ္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ကာလမွာ ကေမၻာဇဘဏ္ကို ဗဟိုဘဏ္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္မွာ ေခတၱထားခဲ့ေပမယ့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ ပံုမွန္အတိုင္း ဘဏ္လုပ္ ငန္းေတြ ျပန္လည္ေစခဲ့ပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ အပ္ႏွံေငြက ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ အရင္ကထက္ ၆-ဆ တိုးတက္လာတယ္။ က်ပ္သန္း ၅ဝ ဘီလီယံအထိ ရွိလာတယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ အရင္ကာလေတြက အာရွဓနဘဏ္မွာ အပ္ႏွံေငြေတြက က်ပ္ ၈ဝ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒုတိယအႀကီးဆံုးဘဏ္ ျဖစ္လာတာက ျမဝတီဘဏ္ပါ။ အစိုးရတပိုင္းဘဏ္လို႔ ေျပာရင္ရသလို၊ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ လီမိတက္လို လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ဘဏ္ပါ။ ျမဝတီဘဏ္မွာလည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းၿပီးတဲ့ အခါ အပ္ႏွံေငြ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တတိယေနရာယူလာတာကေတာ့ သမ ဝါယမ ဘဏ္ပါ။ သူလည္း ေငြအပ္ႏွံတဲ့သူေတြ ပိုမိုရရွိလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စတုတၳအႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ အျဖစ္ ေနရာယူလာတာကေတာ့ ပထမျမန္မာဘဏ္လို႔ေခၚတဲ့ (First Private Bank) ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ က ဒုတိယအႀကီးဆံုးဘဏ္အျဖစ္ ေနရာယူခဲ့တဲ့ ရိုးမဘဏ္ကေတာ့ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းအၿပီးမွာ ျပန္လို႔ နလံထူလာႏိုင္ေသာ္လည္း အရင္လို ေခတ္မေကာင္း ေတာ့ ပါဘူး။ ဒီဘဏ္က စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ နည္းသလို၊ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကာလမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္က ေထာက္ပံ့ေပးေငြကို ေခ်းယူဖို႔ ဖိအားေပးတာ ခံရၿပီး၊ အခ်ဳိ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာလည္း တင္းက်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္တာခံရပါ တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘဏ္ေတြ နာလံျပန္ထူလာတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း၊ အရင္ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ အေႂကြးေတြကို အခ်ိန္တို အတြင္း အတင္းအၾကပ္ ျပန္ဆပ္ခိုင္းတာမ်ဳိးေတြ ၾကံဳခဲ့ရသလို၊ အတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈေတြဟာလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ မၿပိဳ လဲေစဖို႔ ေစတနာနဲ႔ ၾကပ္မတ္ ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ဘဏ္ေတြအျမတ္မျဖစ္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေန ၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပက ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေၾကာင့္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိေနသလို၊ အစိုးရကလည္း အမိန္႔ေပးစီးပြားေရးစနစ္ ပံုစံထဲ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ကို ကန္႔သတ္မႈေတြကလည္း ႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္မႈေစ်းကြက္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့အျပင္၊ လယ္ယာက႑မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေတြက ဝင္ေရာက္ၿပီး ေငြေခ်းခြင့္ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ နားလည္ရခက္တဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ဒီလိုအခက္အခဲေတြၾကားမွာ (Micro-finance) လို႔ေခၚတဲ့ ေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးအစီအစဥ္ (UNDP) က စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြထဲက ကေမၻာဇဘဏ္နဲ႔ ရိုးမ ဘဏ္တို႔ကလည္း ေျခာက္ေသြ႔ဇုန္ ေဒသေတြမွာ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကာလတခုၾကာ လုပ္ ကိုင္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက လယ္ ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑မွာ ေငြေခ်း လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုၿပီး ဗဟိုဘဏ္က တားျမစ္လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအို တခ်ဳိ႔က ေဒသအခ်ဳိ႔မွာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာ၊ သတင္း ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တကယ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာက႑ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြမွာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ နဲ႔ သူနဲ႔ ညီအမဘဏ္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ေမြးျမဴေရး-ေရလုပ္ငန္းဘဏ္ကပဲ တရားဝင္ေငြေခ်းခြင့္ ရွိပါတယ္။ လယ္သမားေတြရတဲ့ ေခ်းေငြကလည္း တကယ္လိုအပ္တဲ့ အတိုင္းအတာရဲ႔ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိသလုိ၊ လံုေလာက္တဲ့ ေခ်းေငြမရတဲ့အခါ ျပင္ပမွာ အတိုးႀကီးႀကီးနဲ႔ ေငြေခ်းယူေနၾကရပါတယ္။ တလကို ၁ဝ ကေန ၂ဝ အတိုးႏႈန္း၊ တႏွစ္တာတြက္ရင္ ၁၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးနဲ႔ ေငြေခ်းယူေနၾကရတာမ်ဳိး ရွိသလို၊ ေက်းလက္ေဒသ ေတြမွာ ေႂကြးလည္ပင္းခိုက္ ႏြံနစ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳေနၾကရပါတယ္။ ေငြမဆပ္ႏိုင္တဲ့အခါ လယ္ေတြ ထိုးအပ္ၾကရလို႔ လယ္ေျမဆံုးရႈံးရတဲ့ အျဖစ္ ေတြကလည္း နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းက စစ္တမ္းေတြမွာ ေျမပိုင္ရွင္ေတြရဲ႔ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတာဆိုတာ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိေနရပါတယ္။ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကတဲ့အခါ လယ္သမားေတြ လိုအပ္တဲ့ ေခ်းေငြေတြ ဖူဖူလံုလံု ရႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြထဲ လံုေလာက္တဲ့ သြင္းအားစုေတြ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ေခ်းေငြေတြ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က စီးပြားေရး ပညာရွင္ စတစ္ဂလစ္ ခရီးစဥ္မွာလည္း ဒီအေၾကာင္းကို ေထာက္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒေတြအရ လယ္ယာက႑မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ျပဌာန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အျပင္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္က လုပ္ငန္း ေတြ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေအာက္ မွာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Human Development Initiative) အစီအစဥ္ ေအာက္မွာ ေအာက္ေျခထု လူထုေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမဟုတ္ဘဲ ေဒသအခ်ဳိ႔မွာသာ စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေတာ့ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၊ အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ဇုန္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသတခ်ဳိ႔မွာ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ တာပါ။ ၿမိဳ႔နယ္ ၁၁ ခုမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၂၄ဝဝ မွာသာ စမ္းသပ္သေဘာနဲ႔ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ အခ်ဳိ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ေတြကလည္း ေဒသအခ်ဳိ႔မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ ရွိပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳၾကရတဲ့တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈရွိတယ္။ ေခ်းထားတဲ့ ေငြေတြ ျပန္ဆပ္ၾကတယ္။ ေငြျပန္ဆပ္တဲ့ ႏႈန္းလည္း ေကာင္း တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေကာင္းေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ေနာက္တပတ္မွာေတ့ာ အေသး စားေငြေခ်းလုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေနအထားေတြကို စာအုပ္ေနာက္ဆံုး နိဂံုး အခန္းအျဖစ္ တင္ျပ ပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments