Pages

Friday, January 8, 2010

မီးလွ်ံနဂါး (၁၅)။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ေခတ္ ေငြေၾကးစနစ္ နဲ႔ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းကာလ စနစ္သစ္


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေန ပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေအာက္ေခတ္ ေငြေၾကး ဘဏ္စနစ္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ေရြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး တပါတီစနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ အျဖစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြ၊ အၿငိမ္းစားယူထားတဲ့ အရာရွိေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက တိုင္းျပည္ရဲ႔ တခုတည္းေသာ ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဥပေဒ ျပဳေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ "ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီရဲ႔ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း" အေပၚ အေျခခံၿပီး အခ်ဳိ႔ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ဳိ႔လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္က ျပည္သူ႔ဘဏ္ေတြအျဖစ္ နာမည္ေပး ထားရာက ျပန္ေျပာင္းလာျပန္ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဘဏ္ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ဗဟို ဘဏ္ကို ဗဟိုဘဏ္ ဆန္ဆန္ ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ စဥ္းစား ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ေအာက္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (၃) ခုကို ျပန္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းစနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲတာေတြ လုပ္ခဲ့သလို၊ အခ်ဳိ႔ ကိစၥေတြကိုလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႔က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳလို႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဝဖန္သူေတြက ေတာ့ မူဝါဒဆံုးျဖတ္မႈအမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ လူတစုလက္ထဲမွာပဲ ထင္သလို ျပဳမူခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာ သက္ေသအခ်က္အလက္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလည္ ပတ္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ရင္ ေငြေၾကးပိုက္ဆံေတြ တရားမဝင္ေၾကညာတာ၊ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းတာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေငြေၾကးေတြကို တရားမဝင္ ေၾကညာတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုေတာင္ မသိႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အာဏာသိမ္းၿပီးစ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မွာ တခါ ေငြေၾကးေတြ တရားမဝင္ေၾကညာၿပီး ရုပ္သိမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္တခါ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီကို ျပဳတ္က်ေစေလာက္ေအာင္ လူထုအံုႂကြမႈအစ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္လာေစတဲ့ ေငြေၾကး တရားမဝင္ ေၾကညာမႈေတြကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ထပ္ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္ ၁ဝဝ၊ ၅ဝ၊ နဲ႔ ၂ဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြကို တရားမဝင္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေၾကညာမႈမွာေတာ့ ဘ႑ာေရးနဲ႔ စီမံကိန္းဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးထြန္းတင္က မတရားစီးပြားေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြဆီက အခြန္ျပန္ေကာက္ယူ ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာဆိုၿပီး ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တအိမ္ေထာင္မွာ တဦး၊ တဦးကို ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ အထိ ျပန္လဲ လွယ္ေပးမယ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တကယ္နစ္နာရသူေတြက သာမာန္ လက္လုပ္လက္စား လူထုေတြပါ။ ဒီေငြ စကၠဴေတြ ဖ်က္သိမ္းၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ၂၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္၊ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြ ထုတ္ေဝခဲ့ ပါတယ္။ တြက္ခ်က္ရ ခက္ခဲသလို၊ ရွားရွားပါးပါး ေပၚထြက္လာတဲ့ ေငြစကၠဴေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေနာက္တခါမွာ ေတာ့ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီေငြစကၠဴေတြကို တခါ ထပ္ဖ်က္သိမ္းျပန္ၿပီး၊ ၄၅ က်ပ္တန္၊ ၉ဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြ အစားထိုး ထုတ္ေဝခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီလို ေငြေၾကး ဖ်က္သိမ္းတာ၊ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေဝ တာ စသျဖင့္ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႔ အခန္းက႑၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ အခန္းက႑ေတြက ဘာမွ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းနဲ႔ လူနည္းစုကသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေငြဖ်က္သိမ္းတာေတြေၾကာင့္ ဘဏ္ စနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ထိခိုက္ပ်က္စီး လာေစရသလို၊ ဒီလို ေငြေၾကး ဖ်က္သိမ္းမႈေတြေၾကာင့္ လူေတြ မေက်နပ္ ေဒါသေတြ ျဖစ္လာၿပီး၊ တပါတီစနစ္ကို ေနာက္ဆံုး ျပဳတ္က်ေစခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ပြားလာေအာင္ တြန္းပို႔ရာလည္း ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈ ဆႏၵျပပြဲေတြအၿပီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ (နဝတ) စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုတာ စကတည္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြမွာလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပက အရင္းအႏွီးေတြ ဖိတ္ေခၚမယ္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ထည့္သြင္းေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက စီးပြားေရး တိုးတက္လာေအာင္ ဖြင့္ေပးၿပီး တရားဝင္မႈ၊ လူထု ေထာက္ခံမႈ ရယူလိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္း အစိုးရတက္လာၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၁၉၈၈)၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၈၉)၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၉၉ဝ) တို႔ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ယခင္ ဥပေဒအခ်ဳိ႔ကိုလည္း ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈ ဥပေဒမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာသိမ္း တက္လာတဲ့ စစ္အစိုးရ ဒီဥပေဒေတြ ျပဌာန္းရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေၾကာင္း သူတို႔သိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အေဆာက္အဦ၊ စနစ္ ယႏၱယား ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ လုပ္ေပးဖို႔လည္း လိုပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုကိစၥေတြကို ေသခ်ာ လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မရွိဘူးလို႔ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲက ေထာက္ျပ ပါတယ္။ သူတို႔ရည္ရြယ္တာက အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေရးနဲ႔ စစ္အုပ္စုက အထူးအခြင့္အေရး ခံစား ရရွိေရး ျဖစ္ေလေတာ့ အခ်ဳိ႔ကိစၥေတြကို ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ေနလိုက္ ပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စနစ္၊ ယႏၱယားေတြကို (နဝတ) ေနာက္ပိုင္းမွာ (နအဖ) စစ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့တာ မရွိပါဘူး။

ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အရင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြ ေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒ (၁၉၉ဝ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ဥပေဒ (၁၉၉ဝ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ (၁၉၉ဝ) ေတြ ျပဌာန္းခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးစနစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံရဲ႔ေငြေၾကးစနစ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ေတြအတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုထက္ထိ တိုင္ပဲ ေငြေၾကးဘ႑ာေရးက႑ေတြမွာ အစိုးရရဲ႔ စြက္ဖက္မႈေတြက မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေသးသလို၊ ဗဟိုဘဏ္လို အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အသက္မဝင္ ရွိေနၾကတုန္းပါ။

ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ျပန္လာၾကသလို၊ ျပည္တြင္း မွာလည္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အမ်ားအျပား ထူေထာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္တခု ထူေထာင္ခ်င္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွာ လိုင္စင္ရယူရပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ မွတ္ပံု တင္ၾကရပါတယ္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဘဏ္ တခု ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁ဝ သန္း၊ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ က်ပ္သန္း ၃ဝ အရင္းအႏွီး ရွိရမယ္လို႔ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို တံခါးဖြင့္ ေပးတဲ့အခါ ၃-ဆင့္ ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမအဆင့္က- ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ထူေထာင္တာ၊ ဒီအဆင့္မွာပဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ရံုးခြဲေတြ ဖြင့္တာ ကိုလည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္က ျပည္တြင္း ဘဏ္ေတြကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ ဖက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေစတာ၊ တတိယအဆင့္မွာေတာ့- ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေစတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဆင့္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ဇယား မရွိသလို၊ အဆင့္ ၁-မွာပဲ တန္႔ေနခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးေတြလည္း ေနာက္ပိုင္း အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ျပန္ရုပ္ သိမ္းသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တံခါးစဖြင့္ေပးၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကာလမွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၁-ခု ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အထဲမွာ ႀကီး ၅ ႀကီးလို႔ေခၚတဲ့ ဘဏ္ ၅-ခုပဲ အင္အား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စတင္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီဘဏ္ ၅-ခုကေတာ့ အာရွ ဓနဘဏ္၊ ရိုးမဘဏ္၊ ျမန္မာ ေမဖလားဝါးဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ ယူနီဗာဆယ္ဘဏ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ႀကီး ၅ ႀကီး လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအေၾကာင္း၊ သူတို႔ လက္ရွိ ဘယ္လို ျဖစ္ခ့ဲၾကတယ္ဆိုတာ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

No comments:

Recent Comments