Pages

Friday, December 25, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၁၃)။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးစနစ္


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေန ပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေအာက္မွာ ဘဏ္ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး တက္လာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ တက္လာၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အယူဝါဒ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ေတြမွာ ပုဂၢလိက ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္ ေတြကို ကုပ္ေသြးစုပ္ေနတဲ့ ကပ္ပါးေကာင္ေတြလို ထင္ျမင္ခ်က္ရွိ ေနတာကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ သူတို႔သြားလိုတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔လည္း ျမင္ထားၾကပါတယ္။ ဒီလိုအျမင္ေတြ က လည္း ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ကိုလိုနီသမိုင္းတေလွ်ာက္က လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာကိစၥေတြ၊ အေႂကြးသံသရာမွာ နစ္ေနရတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ ပတ္သက္မႈလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အေျဖက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအားလံုးကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းပိုက္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ (Burma Oil) ေရနံကုမၸဏီကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းတာနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္ေတြကို ထပ္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို႔လည္း ဦးေနဝင္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ကိစၥေတြနဲ႔တင္ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြေၾကးအပ္ႏွံ ထားသူေတြအတြက္ အေတာ္စဥ္းစားရဖို႔ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဘဏ္ေတြကိုပါ ျပည္သူပိုင္သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူပိုင္းသိမ္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄-ခု ရွိေနၿပီး၊ အဲဒီအထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၄-ခုနဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္ ၁ဝ-ခု ပါဝင္ ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ယူထားတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုးက ဥကၠဌလုပ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားျပည္သူပိုင္သိမ္း ပိုက္ေရး ေကာ္မီတီကို ဖြဲ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္မွာ ကြၽမ္းက်င္မႈအကူအညီ လိုအပ္လာလို႔လည္း ယခင္ၿဗိတိသွ် အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက အဆင့္ျမင့္ ဘဏ္အရာရွိ တာဝန္ထမ္းလာတဲ့ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစံလင္းကို လည္း အဲဒီေကာ္မီတီ ထဲမွာ အတင္းအက်ပ္ပါေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အရင္က ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ရဲ႔ သီးျခားနံမည္ေတြေပ်ာက္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဘဏ္ေတြလို႔ အမွတ္စဥ္ထိုး မွည့္ေခၚေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘဏ္ အမွတ္ (၁) ကေန၊ အမွတ္ (၂၄) အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ဘဏ္လို႔ အမည္မွည့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီ အမွတ္စဥ္ထိုးထားတဲ့ဘဏ္ ေတြကို သီးျခားတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ- ျပည္သူ႔ဘဏ္ (၁) ဆိုရင္ စက္မႈေခ်းေငြေတြကိစၥ၊ ျပည္သူ႔ဘဏ္ (၅) ဆိုရင္ အစိုးရဘုတ္အဖြဲ႔နဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကိစၥ၊ အခ်ဳိ႔ဘဏ္ေတြက တဦးခ်င္းအပ္ေငြကိစၥ စသျဖင့္ ခြဲျခားတာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြ ျပည္သူပိုင္သိမ္းစဥ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ေငြ က်ပ္ ၆၃၇. ၁ သန္း၊ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း ၅၁၅ သန္းက်ပ္၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ၂၃. ၇ သန္းက်ပ္ စုစုေပါင္း ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက သူတို႔ရဲ႔ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားတာေတြ၊ အေဆာက္အဦး တန္ဖိုးေတြ၊ အျခား မေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ရက္ ၉ဝ အတြင္း တန္ရာတန္ဖိုး ေလွ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ အာမခံ ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး ရင္းႏွီးထားေငြေတြကို ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ျပန္လဲ ေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း၊ အခ်ဳိ႔အေဆာက္အဦးေတြဆိုရင္ ရာစုႏွစ္တခုတိုင္ကတည္းက လာေရာက္ရင္းႏွီးေဆာက္ လုပ္ထားၾကတာ ျဖစ္လို႔ တန္ရာတန္ေၾကး ေလွ်ာ္ေၾကးမရခဲ့ ၾကပါဘူး။ သိပ္မၾကာခင္မွာ စစ္အစိုးရက တပ္ မေတာ္ အရာရွိေတြကို ဘဏ္ေတြမွာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္က ဘဏ္ ဝန္ထမ္း ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆက္လက္ခန္႔ထားေပးဖို႔ အာမခံခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ အျခား ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ တေျပးညီျဖစ္ရေအာင္ဆိုၿပီး ယခင္ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ လစာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဘဏ္ေတြက ရဲေတြလို လူေတြရဲ႔ေငြေၾကးကိစၥေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရသူေတြ ျဖစ္လာ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူတဦးဟာ ဘဏ္စာရင္းတခုပဲ ဖြင့္ခြင့္ရွိတယ္၊ တလကို က်ပ္ တေသာင္းထက္ပိုၿပီး အပ္ႏွံ ခြင့္မရွိ၊ တႏွစ္ကို ၅ ေသာင္းက်ပ္ထက္ပိုၿပီး အပ္ႏွံခြင့္မရွိ၊ ေငြထုတ္ရင္ တပတ္အတြင္း ၂-ႀကိမ္မထုတ္ရ၊ အပ္ေငြ ရဲ႔ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ ေက်ာ္လြန္မထုတ္ရ စတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြလည္း ျပဌာန္းခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ၾကားမွာ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရး ဥပေဒ ၁၄-ခုကိုလည္း ဆက္တိုက္ျပဌာန္းခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ပုဂၢလိကက႑ကို သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္ေတြ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္က႑တခုလံုးကို အစိုးရ က ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီးငယ္ေတြ အားလံုးကိုလည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့တဲ့အခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္း ေတြက မရွိသေလာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ စက္မႈေခ်း ေငြကိစၥ တာဝန္ယူရတဲ့ ဘဏ္ေတြ တာဝန္ေပးထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမရွိတဲ့အခါ ဘဏ္ရဲ႔ စက္မႈ ေခ်းေငြေတြ လည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ ၁၉၆၃ မွာ စက္မႈေခ်းေငြ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၄ မွာ ေနာက္ထပ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း ေတြေၾကာင့္ လူေတြက ဘဏ္မွာ အပ္ေငြ ေတြ လည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ႔ဘဏ္ေတြမွာ ေငြမလည္ ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေငြက်ဳံ႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာပါ တယ္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ပုဂၢလိကက႑က လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ေငြထုတ္ေခ်းမႈ အသစ္ေတြကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေခ်းေငြေဟာင္းေတြ ဆက္ေခ်းေနတာေတြကိုလည္း တားျမစ္မိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ အရင္က ဘုတ္အဖြဲ႔ေတြ၊ အစိုးရ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြရဲ႔ သီးျခားေငြစာရင္းေတြကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ ဗဟိုရန္ပံုေငြတခုတည္းေအာက္မွာ စုစည္းသံုးစြဲေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြမွာ ဘဏ္ လုပ္ငန္း ေတြက စနစ္တက် လည္ပတ္တာမ်ဳိး ရပ္ဆိုင္းလုျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

အရင္က ဗဟိုဘဏ္ကေန အစိုးရက ေငြထုတ္ေခ်းရတာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြကို ပ်က္ျပယ္လာေစပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္၊ အခု နာမည္အသစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံဘဏ္ကလည္း သူ႔ရဲ႔လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႔ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးတဲ့ ဌာနလို ျဖစ္လာပါတယ္။ အစိုးရရဲ႔ ေငြေၾကးေတြကို သိုမွီးသိမ္းဆည္း ေပးရာ ဌာနေတြလို ျဖစ္လာပါတယ္။ အစိုးရက အတိုးႏႈန္းေတြကိုလည္း အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြလည္း တိုးလာသလို၊ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေတြလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို စစ္အစိုးရဆန္ဆန္ တိုက္ဖ်က္ပံုကေတာ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းတဲ့ ကိစၥေတြလည္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလ တေလွ်ာက္လံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ က်ဆံုးပ်က္စီးေစတဲ့ ကာလလို႔လည္း ေျပာရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္ လယ္သမားေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေတြ တိုးတက္ ထုတ္ေခ်းခဲ့တဲ့ကိစၥ၊ အက်ဳိးဆက္ ျပႆနာ၊ ရလဒ္ေတြကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments