Pages

Friday, October 30, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၅)။ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာ ရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေန ပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ဘဏ္မ်ား အေၾကာင္းကို တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ဘဏ္စနစ္ေတြ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရး ကိစၥေတြကို အိႏၵိယႏိုင္ငံကေန သာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံုးတဲ့ေငြေၾကးကလည္း ရူပီး ေငြျဖစ္ၿပီး ကလကတၱားနဲ႔ ေဒလီကေန ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမ၊ အိမ္ယာ၊ ဘ႑ာဝင္ေငြ စသျဖင့္ ဥပေဒေတြဟာလည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း လိုက္နာခဲ့ၾက ရပါတယ္။

တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ အၿပီးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ နယ္ပယ္ အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့သလို၊ ၿဗိတိသွ် အိႏၵိယရဲ႔ ဘ႑ာ ေငြေၾကးစနစ္ေတြရဲ႔ အစိတ္အပိုင္း က႑တခု ျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ သံုးေနတဲ့ ရူပီးစကၠဴေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္သံုးစြဲေစခဲ့ၿပီး အဲသည္ ေငြေၾကး စကၠဴ ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထား အာမခံထားတဲ့ အခ်က္ မရွိပါဘူး။ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္ကေန ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ ေငြစကၠဴ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝတဲ့ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္က ဘံုေဘ၊ မဒရပ္မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ပရဲစီဒင့္စီဘဏ္ (Presidency Bank) က ရၿပီး ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ သူရဲ႔ဘဏ္ခြဲေတြ ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္နဲ႔ စစ္ေတြ ဘဏ္ခြဲေတြကေန ေငြကို ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေငြေၾကးထုတ္ေဝမႈကိုေတာ့ ၁၈၆၁ ခု ေငြစကၠဴ အက္ ဥပေဒ (Paper currency Act 1861) နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

တခါ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္မွာ ေငြစကၠဴ အက္ဥပေဒကို အသစ္ထပ္မံထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေငြေၾကးထုတ္ေဝ သံုးစြဲမႈ ေတြကို ေရႊအာမခံစနစ္နဲ႔ အစားထိုးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြစကၠဴထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ လုပ္ငန္းအာဏာ ကလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္ပီရီယယ္ဘဏ္က တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုလိုနီေခတ္က သံုးတဲ့ ရူပီးေငြက အိႏၵိယေငြနဲ႔ အကုန္ အတူတူနီးပါး ျဖစ္ေပမယ့္ ေငြစကၠဴေပၚမွာ (ရန္ကုန္) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အစိမ္း ေရာင္နဲ႔ ရိုက္ႏွိပ္ထားတာသာ ကြာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲသည္ကာလ ေငြလဲႏႈန္းက တရူပီးကို ေရႊ (၇. ၅၃၃၄၄) ဂရမ္၊ ၁၅ ရူပီးကို ေပါင္စတာလင္ တေပါင္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ တခု အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယအျခားေဒသေတြထက္ စာရင္ စကၠဴေငြေၾကးကို လိုလုိလားလား သံုးစြဲခဲ့ၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ အိႏၵိယ အခ်ဳိ႔ေဒသေတြကေတာ့ ေငြသားနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ဒဂၤါးေတြကို ပိုလို႔ လိုလားသိမ္းဆည္း ခဲ့ၾက တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္ပီရီယယ္ ဘဏ္တာဝန္ယူရတဲ့ အေနအထားကေတာ့ ေငြစကၠဴ ရိုပ္ႏွိပ္ထုတ္ေဝတဲ့ အခုေခတ္ "ဗဟိုဘဏ္"နဲ႔ တူသလို၊ အျခား တဖက္မွာလည္း အစိုးရဘဏ္တခု အျဖစ္ တာဝန္ယူရပါတယ္။ အျခား ဘဏ္ေတြအၾကား ေငြေၾကး ဆက္ဆံေရး ကိစၥေတြကိုလည္း ကိုင္တြယ္ လုပ္ေပးရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္ပီရီယယ္ဘဏ္က မႏၱေလး၊ ပုသိမ္၊ ျမင္းျခံမွာ ေနာက္ထပ္ ဘဏ္ခြဲ အသစ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ပါတယ္။

အျခား ဘဏ္ေတြ ရွိေသာ္လည္း သူတို႔က အင္ပီရီယယ္ဘဏ္နဲ႔ အဓိက ဆက္ဆံၾကရပါတယ္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ အက္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အိႏၵိယျပည္နယ္တခု အျဖစ္ ကေန သီးျခား ကိုလိုနီေဒသတခုအျဖစ္ ခြဲထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေငြေၾကးကိစၥ ေတြ အတြက္လည္း သေဘာတူညီမႈေတြ၊ အျခားလိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကို လုပ္ၾကရပါတယ္။ ခြဲေရးကိစၥ အၿပီးမွာ ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သီးျခားကြဲျပားတဲ့ ေငြေၾကးစကၠဴေတြ ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ ကြဲျပားတဲ့ ျမန္မာေငြေၾကးအသစ္ ထြက္လာပါတယ္။ ျမန္မာ ရူပီးလို႔ေခၚၿပီး ၅ ရူပီး၊ ၁ဝ ရူပီး၊ ၁ဝဝ ရူပီး၊ ၁ဝဝဝ ရူပီးနဲ႔ တေသာင္း ရူပီးတန္ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြစကၠဴတိုင္းမွာ ဆဌမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ ရုပ္ပံု ပါၿပီး ေဒါင္း၊ ဆင္၊ က်ား၊ ရြက္ေလွ၊ ႏြားလွည္း စသျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ရုပ္ပံုေတြနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရက သီးျခား ဗဟိုဘဏ္စနစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ ခရိုင္ ဘဏ္မ်ားကိစၥ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေလ့လာၿပီး စာမ်က္ႏွာ ေထာင္ေက်ာ္ အၾကံေပးခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေပမယ့္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုဘဏ္တခု ေပၚထြက္လာဖို႔ ကိစၥ အေကာင္အထည္ မေပၚႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

စီးပြားေရအရ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ကုန္သြယ္ဘဏ္ေတြဟာလည္း အလားတူ ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာနဲ႔ စနစ္အရ ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကပါတယ္။ ပရဲစီဒင့္စီ ဘဏ္လို အိပ္ခ်ိန္းဘဏ္ႀကီးေတြ ရွိသလို အျခားကုန္သြယ္ေရး ဘဏ္ေတြ လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဘဏ္အမ်ားစုက ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႔ႀကီးေတြမွာသာ အေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ကုန္သြယ္ ေရးကိစၥေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့တာ၊ ေငြထုတ္ေခ်းတာ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုသာ အာရံုထား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ရွိတဲ့ ဆန္စပါးေတြကို ႏိုင္ငံရပ္ျခား တင္ပို႔ေရးကိစၥေတြ အတြက္ ကုန္သည္ႀကီးေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ ကိုင္သူ လယ္သမားေတြၾကားထဲ ေအာက္ေျခအထိ ေငြဆင္းေခ်းၾကတဲ့ ဘဏ္ေတြ ဆိုတာ မရွိသေလာက္ ပါပဲ။ ဒီလို ေအာက္ေျခထိ ဆင္းၿပီး မလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အစိုးရမင္းေတြရဲ႔ ဘဏ္၊ အေပၚမွာသာ ပ်ံဝဲၿပီး သားေကာင္းကို ေခ်ာင္းတဲ့ လင္းယုန္ပမာ "အရစၥတိုကရက္ လင္းယုန္ႀကီး"ေတြလို႔ေတာင္ တင္စားေခၚ ဆို ခဲ့ၾကတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဘဏ္ေတြက အခ်ဳိ႔ကုန္ေလွာင္ရံု ဒိုင္ေတြကို ျပည္ပတင္ပို႔ဖို႔ကိစၥေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေခ်းေပးတာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၄ ခု ရွိတယ္ လို႔ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ဒီဘဏ္ႀကီးေတြမွာ အဂၤလိပ္မဟုတ္တဲ့ အျခား ေဟာင္ေကာင္-ရွန္ဟိုင္း ဘဏ္၊ ယိုကိုဟားမား စပီးစီးဘဏ္လိုမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းဆန္ဆန္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဘဏ္ႀကီး ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတာ မရွိသလို၊ လူအမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ တာလည္း မရွိခဲ့ၾကဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျမန္မာလယ္သမားေတြက ခ်စ္တီးေငြေခ်းစားသူေတြကိုသာ အားကိုး ေနခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြထဲမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္တာ ေဒသခံ ဘဏ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာက ေဒၚဆင္ဘဏ္ (Dawson's Bank) ရယ္၊ စစ္ေတြမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ဦးရိုင္ေက်ာ္ထူး ႏွင့္ ကုမၸဏီ (U Rai Gyaw Htoo & Co.) တို႔ (၂) ခုပဲ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ေဒၚဆင္ဘဏ္ကို လစ္ဘရယ္ အေတြးအေခၚရွိသူ ေလာရင့္စ္ ေဒၚဆင္ (Lawrence Dawson) က တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားေတြရဲ႔ အေႂကြး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေတြကို "ပခံုးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေပးမယ္" လို႔ သူတို႔က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးရိုင္ေက်ာ္ထူးဘဏ္ကေတာ့ စစ္ေတြအေျခစိုက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပိုင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ျမန္မာေတြက ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းၾကတာလဲ။ ျမန္မာဘဏ္ေတြ မရွိဘူးဆိုရ ေလာက္ေအာင္ နည္းတာလဲ၊ အဲဒါအျပင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္အဝင္ ဘဏ္ေတြ ျမန္မာျပည္က ရုပ္သိမ္း ဆုတ္ခြာရပံု အေၾကာင္းေတြ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါ ေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

2 comments:

ခိုင္စိုးလင္း said...

ရဲေက်ာ္သူပါ အသံထြက္တာက Ray Kyaw Thu လို႔ထြက္ပါတယ္

Yaw Han Aung said...

ခုလို ေထာက္ျပတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုခိုင္စိုးလင္း ခင္ဗ်ား။

Recent Comments