Pages

Friday, November 6, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၆)။ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား -၂


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပ ေနပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ေဒသခံဘဏ္ မ်ား အေၾကာင္းနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ ဘဏ္ေတြ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကရပံု၊ ဂ်ပန္ေခတ္က ဘဏ္ေတြအေၾကာင္းကို တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္ (၂၆) ခု ရွိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အရင္အပတ္က က်ေနာ္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြထဲမွာ ေဒသခံ ဘဏ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာ ေဒၚဆင္ဘဏ္ (Dawson's Bank) ရယ္၊ စစ္ေတြမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ဦးရိုင္ေက်ာ္ထူး ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ (၂) ခုပဲ ရွိခဲ့တယ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေသာတရွင္ တဦးက က်ေနာ္အသံထြက္မွားတဲ့အေၾကာင္း ဦးရဲေက်ာ္သူ နဲ႔ ကုမၸဏီလို႔ အသံထြက္မွသာ မွန္မယ္ဆိုတာ အၾကံျပဳလာ ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီဘဏ္တခုပဲ ကိုလိုနီေခတ္က အမ်ဳိးသားပိုင္ဘဏ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ျမန္မာေတြက ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းၾကတာလဲ။ ျမန္မာဘဏ္ေတြ မရွိဘူးဆိုရ ေလာက္ေအာင္ နည္းေနတာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲက သူ႔စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ သူက အရင္က ျမန္မာစီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးထြန္းေဝရဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္က လိုအပ္တဲ့ အေရးပါတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စနစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အာမခံ ခ်က္ရွိတာ၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေငြေၾကးစနစ္၊ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတာေတာင္မွ ျမန္မာေတြက ဘဏ္မေထာင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ သံုးသပ္ခ်က္က ဒီလိုပါ။

ပထမအခ်က္က ကိုလိုနီေခတ္အစပိုင္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွာ လယ္ေတြ တီထြင္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ အင္အားေတြကို အဓိက အသံုးခ်ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ျမန္မာေတြမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ရွိခဲ့တဲ့ တာတာ (Tatas) တို႔၊ ဘာလားစ္ (Birlas) တို႔လို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မိသားစုလုပ္ငန္းႀကီးေတြလည္း မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဘဏ္ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အေတြ႔အၾကံဳေတြလည္း ျမန္မာေတြမွာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘဏ္ေတြမွာ တေန႔လံုး နာရီၾကာရွည္ အလုပ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကို ျမန္မာေတြက စိတ္မဝင္စားၾကသလို၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့လည္း မရွိၾကပါဘူး။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ဖို႔ ပူးေပါင္း ရွယ္ယာထည့္ဝင္ၾကတဲ့ အုပ္စု၊ အရင္းအႏွီးေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း ေဒသခံ ဘဏ္ေတြဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါရိုက္တာေတြကို ယံုၾကည္အားကိုးလို႔ ရ-မရ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အားကိုးရေလာက္ စရာ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈေတြလည္း မရွိခဲ့ၾကဘူးလို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အျခား ျမန္မာပညာရွင္ေတြကလည္း အလားတူ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမေမာင္ကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္ေတြက လည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဗုဒၾၶြဘာသာ အဆံုးအမအရလိုက္နာၾကသလို ေရာင့္ရဲ တတ္ၾက တဲ့စိတ္နဲ႔ ေနထိုင္ၾကတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါေမာကၡ ေဂ် အက္စ္ ဖာနီဗယ္ကေတာ့ ျမန္မာ အမ်ား စုဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လို႔လည္း လူမႈ ဖြဲ႔စည္းထား ပံုကို အေျခခံ သုံးသပ္ပါတယ္။ ထိပ္သီး ပညာတတ္ ျမန္မာေတြက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ဝင္ၾက ပါတယ္။ ေငြေၾကးဘ႑ာေရး ကိစၥေတြကို စိတ္မဝင္စား၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လက္ထဲမွာသာ လႊဲထားခဲ့ၾက တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေသးစား အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြေတာင္မွ တရုတ္ လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလိုနီျဖစ္ရတဲ့ ကာလမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ေတြ၊ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ကမၻာႀကီးကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ သယ္ေဆာင္လာေပးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာေတြက သူတို႔ရွိေနတဲ့အတိုင္း သာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့တယ္။ ေလ့လာသင္ၾကားတာ မရွိသလို၊ စိတ္လည္း မဝင္စားၾကဘူးလို႔ေတာင္ သံုးသပ္ေဖာ္ျပ ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ ဘဏ္မ်ား ေလ့လာစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေတြ က ေက်ာက္ျမက္၊ ေရႊဝယ္စုတတ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း၊ မရွိဝမ္းစာ-ရွိတန္ဆာအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ပံုကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ ျပခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဘဏ္ေတြကို သိပ္ၿပီး သံုးေလ့သံုးထ မရွိပံုကို ရည္ၫႊန္းပံုရပါတယ္။

၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ျဖစ္ေတာ့ ျမန္မာဘဏ္ေတြလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အခက္အခဲ အႀကီး အက်ယ္ ၾကံဳရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဏ္ေတြမွာ ေငြလည္ပတ္မႈ က်ဳံ႔သြားတာ ထူးထူးျခားျခား မရွိေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ က်ဆင္း သြားတဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက သူတို႔ထိခိုက္နစ္နာမႈ နည္းရေလေအာင္ ေခ်းေငြေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အထူး ထိခိုက္ရသူေတြကေတာ့ ေငြေခ်းစားတဲ့ ခ်စ္တီးေတြပါ။ ျမန္မာလယ္သမားေတြလည္း ထိခိုက္နစ္နာရၿပီး ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မွာ ဆရာစံ လယ္သမားသူပုန္ထမႈေတြေတာင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါတယ္။ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဒသခံ ဘဏ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚဆင္ဘဏ္နဲ႔ ဦးရဲေက်ာ္သူ ကုမၸဏီတို႔ဟာလည္း ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္မွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳခဲ့ရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရုန္းကန္ရင္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လာပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို စစ္မီး ကူးစက္လာၿပီး ဂ်ပန္ေတြဝင္လာတဲ့အခါ ဘဏ္ေတြလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဆုတ္ခြာရပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေတြကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဆင္းမလားေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလွ်င္အျမန္ တေဖ်ာေဖ်ာ က်ဆံုးခဲ့ရေပမယ့္ ဘဏ္ႀကီးေတြက စနစ္ တက် ေသခ်ာ ျပင္ဆင္မႈ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္မဝင္ခင္ လအနည္းငယ္အလိုကတည္းက ဂ်ပန္လာ တိုက္ႏိုင္တာ တြက္ခ်က္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြ မိတၱဴပြားထားခဲ့ၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ဘဏ္ေတြက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ကလကကၱားကို ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၊ စာတန္းေတြကို သေဘၤာနဲ႔ ႀကိဳတင္ပို႔ေဆာင္ထားခဲ့ၾက ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို ဗံုးၾကဲလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အထူးရထားေတြ စီစဥ္ၿပီး မႏၱေလးဆီကို အေရးပါတဲ့ေငြေၾကး၊ စာခ်ဳပ္၊ ဝန္ထမ္းေတြကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မႏၱေလးရထားခရီးမွာ မပါဝင္ မလိုက္ပါဘဲ ေနခဲ့တဲ့ ဘဏ္ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ နယူးေယာက္ ေနရွင္နယ္ စီတီဘဏ္ကေတာ့ အေမရိကန္ စစ္တပ္ အကူညီေတာင္းခံၿပီး ဝန္ထမ္းေတြ၊ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ အကူအညီ မရႏိုင္ေတာ့ တရုတ္အဆက္ အသြယ္ေတြ အကူအညီနဲ႔ ထရပ္ကားေတြ၊ ဂ်စ္ကားေတြနဲ႔ လားရိႈးဘက္ကို သယ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ ေတာ့မွ ကူမင္တန္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ကလကတၱားကို ေရာက္ရပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ -ရွန္ဟိုင္းဘဏ္လည္း ရထားနဲ႔ လြဲခဲ့ပါတယ္။ ေျခလွ်င္လမ္းေၾကာင္းက ပစၥည္းေတြ သယ္ထုတ္ခဲ့ရၿပီး ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေငြေၾကး ပစၥည္းေတြ မေပ်ာက္မရွဘဲ အိႏၵိယကို ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာ့ရင့္ ေဒၚဆင္လည္း ရထားမမွီပါဘူး၊ လူသယ္ ႏိုင္သမွ် ပစၥည္းမွ်နဲ႔ သူေလယာဥ္စီးၿပီး အိႏၵိယကို ေရာက္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေျမတြင္းတူ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတန္းေတြက စစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဂ်ပန္ေခတ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြက ေငြေၾကးအသစ္ ရိုက္ႏွိပ္သံုးစြဲပါတယ္။ ရုပ္ေသးအစိုးရျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာဘေမာ္ အစိုးရရဲ႔ အကူအညီနဲ႔ ဂ်ပန္က လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးစနစ္ တစံုတရာကို ဖန္တီးခဲ့ပါေသး တယ္။ ဂ်ပန္ က်ဴးေက်ာ္စဥ္ ၃-ႏွစ္ကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ႀကီးကေတာ့ ယိုကို ဟားမား စပီးစီး ဘဏ္ (Yokohama Specie Bank) လို႔ ဆိုပါတယ္။ နယ္အခ်ဳိ႔မွာ ဘဏ္ခြဲေတြ ဖြင့္ထားခဲ့ပါ တယ္။ အျခားဘဏ္ခြဲ ၂-ခုကေတာ့ (Bank of Chosen) လို႔ေခၚတဲ့ ကိုရီးယား အေျခစိုက္ဘဏ္ရယ္၊ အိႏၵိယ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (အိုင္အဲန္ေအ) ကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ဖို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ အာဇက္ ဟင္းဒ္ (Azad Hind Bank) ဘဏ္ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ၿပီးေတာ့ အိႏၵိယကို ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ေတြ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါ တယ္။

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ ေငြေၾကး၊ ဘဏ္စနစ္ေတြ အေၾကာင္းေတြ ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments