Pages

Friday, October 23, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၄)။ ကိုလိုနီေခတ္က သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္း


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္းအေၾကာင္းကို တင္ျပ ေနပါ တယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္းက လယ္သမားေတြကို တနည္းတဖံု အကူအညီေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္းမွာ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယ အစိုးရက ေငြေခ်းစား အျမတ္ႀကီးထုတ္သူေတြ ကို ထင္တိုင္းလုပ္တာ မျဖစ္ရ ေလေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ သမဝါယမ ေငြစု ေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ၿပီး လယ္သမားေတြကို ကူညီဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲက ေနာက္တခန္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ဝ၁ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အငတ္ေဘးဆိုက္မႈ ႀကီးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ရဲ႔ အၾကံေပးခ်က္အရ လယ္သမား လူဆင္းရဲေတြကို ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမေတြ ထူ ေထာင္ေပးၿပီး ကူညီဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယ ကိုလိုနီ ရဲ႔ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ရွိေနေတာ့ ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္မွာ သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အက္ဥပေဒ (Cooperative Credit Societies Act) ျပဌာန္း လုပ္ေဆာင္လာတဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အက်ဳံးဝင္ၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အိႏၵိယမွာရွိ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိေတြက အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အေျချပဳလို႔ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေႂကြးၿမီအေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလို သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြကို အစျပဳခဲ့တဲ့ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ သေဘာတရားက ဂ်ာမန္က သမဝါယမ ဆိုင္ရာ ေတြးေခၚပညာရွင္ေတြဆီက နည္းနာယူခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မတိုင္ခင္ ၁၈ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဂ်ာမန္မွာ သမဝါယမလုပ္ငန္း အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၾသဇာႀကီးသူ ပညာရွင္ ၂ ဦး ရွိပါတယ္။ ဟာမန္း ရႈ ဒီလစ္ (Hermann Schulze-Delitzcsh) ရဲ႔ အယူအဆကေတာ့ ၿမိဳ႔ျပကို အေျခခံၿပီး အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုန္သည္အငယ္စားေတြကို အေျချပဳတဲ့ သမဝါယမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ အဲသည္အခ်ိန္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သမဝါယမမ်ဳိးကေတာ့ အျခား ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဖရက္ဒရစ္ ရိုင္ဖီဆင္ (Friedrich Raiffeisen ) အယူအဆနဲ႔ ပိုနီးစပ္တယ္ ဆိုပါတယ္။ သူက ေက်းလက္ လယ္သမားေတြ နဲ႔ ေခ်းေငြရဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြကို အေျခခံတဲ့ သမဝါယမမ်ဳိးပါ။ ရိုင္ဖီဆင္ရဲ႔ အယူအဆက ေတာ့ ဒီကေန႔ေခတ္စားေနတဲ့ (microfinance) ေခၚတဲ့ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြရဲ႔ သေဘာတရားနဲ႔ လည္း နီးစပ္ပါတယ္။ သူက ဆင္းရဲသူေတြ၊ အေပါင္တင္စရာ ပစၥည္းမရွိတဲ့ လယ္သမားေတြကို ေငြေခ်းတဲ့အခါ နီးကပ္သူ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းမ်ဳိးပါ။ သေဘာကေတာ့ နီးစပ္သူ အခ်င္းခ်င္း အၾကား တေယာက္အေၾကာင္း တေယာက္ပိုသိၾကၿပီး၊ အခုလို ေငြေခ်းျခင္းအားျဖင့္ (social capital) လို႔ေခၚ တဲ့ လူမႈအရင္းအႏွီး ပိုမိုႀကီးထြားလာေစတဲ့ နည္းပါပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆံုး ေငြစုေငြေခ်းအသင္းကို ျမင္းမူၿမိဳ႔နယ္မွာ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ဦးနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁ဝ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမအသင္း ၂၅၂ သင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ေခ်းေငြပမာဏ ၇၉ဝဝဝ ရူပီး ရွိေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သမဝါယမေတြရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္လို႔ ေျပာရမယ့္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္၊ အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ ေငြေခ်းေပးႏိုင္တဲ့ ပမာဏ ရူပီး ၁၈ သန္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေငြစုေငြေခ်း သမဝါယမေတြကို အဆင့္ ၃-ခု ခြဲထားပါတယ္။ ေအာက္ဆံုး အေျခခံအဆင့္မွာ အေျခခံ ေငြစုေငြေခ်း သမဝါယအဖြဲ႔ေတြရွိေနၿပီး၊ ပ်မ္းမွ် အဖြဲ႔ဝင္ ၂ဝ ခန္႔ ရွိၾက ပါတယ္။ သူတို႔က အပ္ေငြစုတာ၊ ေငြေခ်းတာေတြ လုပ္ၾကပါ တယ္။ အဖြဲ႔ထံ အပ္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း တႏွစ္ကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေပးၿပီး၊ ျပန္ေခ်းေတာ့ ၁၂ ကေန ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးနဲ႔ ျပန္ေခ်းၾကပါတယ္။ တႏွစ္တခါ အစည္းအေဝးေခၚၿပီး ကိုယ္စားလွယ္၊ အမႈေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီအစိုးရရဲ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ သမဝါယမ လက္စြဲစာအုပ္မွာေတာ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ရိုးသားရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ခ်စ္တီးေငြ ေခ်းသမားေတြ ကြာျခားတာကေတာ့ သူတို႔က လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးအတြက္ပဲ ေခ်းပါတယ္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အျခား သာေရးနာေရး ပြဲလမ္းေတြအတြက္ မေခ်းပါဘူး။

အဲသည္အထက္ တဆင့္ျမင့္တဲ့ အဆင့္မွာေတာ့ (Union) သမဂၢေတြ ရွိပါတယ္။ အဲသည္မွာ ေငြစုေငြေခ်း သမ ဝါယမ အဖြဲ႔ေတြ ေပါင္းစုထားတဲ့ အဆင့္ပါ။ လခစား ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးနဲ႔ စာေရးတေယာက္ရွိၿပီး သူတို႔က ဆက္စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ သမဝါယမ သေဘာတရားေတြ မူေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်တာ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ တတိယ အဆင့္မွာေတာ့ ဗဟိုသမဝါယမဘဏ္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး သမဗဟိုဘဏ္ကို ပခုကၠဴၿမိဳ႔မွာ ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြက အပ္ေငြလက္ခံတာ၊ ရန္ပံုေငြရွာတာ၊ အျခားဘဏ္ႀကီး ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ မႏၱေလး ခရိုင္ သမဝါယမဘဏ္ ျဖစ္ၿပီး သမလုပ္ငန္းေတြ အေအာင္ျမင္ဆံုး အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားမွာ သမ ဝါယမ ဗဟိုဘဏ္ (၂၃) ခု အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘဏ္ေတြက ေအာက္ေျခ ေငြစုေငြေခ်း သမအသင္းေတြကို ႀကီးၾကပ္ၫႊန္ၾကားတာ မလုပ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ေခ်းေငြရေအာင္ ရွာေဖြေပးၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း အေအာင္ျမင္ဆံုးအခ်ိန္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္းေခ်းေပးႏိုင္တဲ့ ေငြက ရူပီး ၆. ၆ သန္းပဲ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ က ရူပီး သန္း ၂ဝဝ လို႔ ဘဏ္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမွာ ခန္႔မွန္းထားေလေတာ့ လိုအပ္မႈရဲ႔ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ်ပဲ ေခ်းေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္အၿပီး စပါးေစ်းကြက္ ပ်က္ လာေတာ့ သမဝါယမေငြစုေငြေခ်း အဖြဲ႔ေတြလည္း ထိပါတယ္။ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာၾကၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး သမဝါယမ လုပ္ငန္းေတြလည္း ပ်က္ရတာ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အျမင့္ဆံုး အေအာင္ျမင္ဆံုး အခ်ိန္က ေငြစု ေငြေခ်းအသင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိရာက ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာ အသင္း ၁၃ဝဝ မွ်ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ခရိုင္သမဘဏ္ ေတြက ေငြပံ့ပိုးေပးဖို႔ ကိုလိုနီၿဗိတိသွ် အစိုးရကို အကူအညီ ေတာင္းေတာ့လည္း ၁၉၂၇ ခုႏွစ္မွာ ကူညီဖို႔ ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။ သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ေတြ ဘာလို႔ ပ်က္ရ သလဲ ဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကိုလိုနီအစိုးရက ကဲလ္ဗတ္ေကာ္မတီ (Calvert Committee) လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေကာ္မီတီကို ကိုလိုနီအစိုးရတြင္းက အရာရွိေတြ၊ ျမန္မာ အရာရွိေတြနဲ႔ တာဝန္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မီတီ ေတြ႔ရွိခ်က္ ကေတာ့ မ်က္ေစ့မွိတ္ ေငြေခ်းခဲ့တာ၊ သမဝါယမ သေဘာတရားကို သေဘာမေပါက္၊ နားမလည္ၾကတာေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ စာရင္းစစ္ေတြက ေသခ်ာ အလုပ္မလုပ္ၾကဘူး။ စာရင္းေတြကလည္း စာရြက္ေပၚမွာညိႇထား ၾက တယ္ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတယ္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ခြဲေရး-တြဲေရး ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးသီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အျဖစ္ခြဲထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ခြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုး နန္းရင္းဝန္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဘေမာ္ လက္ထက္မွာလည္း လယ္ယာနဲ႔ ေႂကြးၿမီစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ေရး အဓိက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးတယ္ ဆိုပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ေသခ်ာေလ့လာ အစီရင္ခံ ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မီတီက သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်း အသင္းေတြ ဆက္လက္ရွိေနသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပး ခဲ့ေပမယ့္လည္း စနစ္တက် ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္တာ၊ ေခ်းေငြရရွိေလေအာင္ ၾကံေဆာင္ေပးခဲ့တာေတြ မရွိခဲ့ဖူး ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကို နီးကပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ အိႏၵိယ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဏ္စနစ္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

1 comment:

Nge Naing said...

အစအဆံုးပဲ ဖတ္တတ္လို႔ အခန္းဆက္ဆိုရင္ အားတဲ့အခ်ိန္မွပဲ အခ်ိန္ယူၿပီး စုဖတ္ခ်င္တယ္။ ဆရာ့ဘေလာ့ဂ္မွာ ေနာက္မွ အခ်ိန္ယူၿပီး လာဖတ္စရာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အခန္းဆက္ေတြကို ေက်ာင္းပိတ္မွပဲ ဖတ္ျဖစ္မယ္။

Recent Comments