Pages

Friday, May 29, 2009

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း (၅)


ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ နဝတ-နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ က်င့္သံုးေနတဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေဝဖန္တင္ျပထားပါတယ္။

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ တက္လာတဲ့ နဝတ-နအဖ စစ္အစိုးရက "ေခတ္သစ္ အေျခအေန ေအာက္က ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကို" က်င့္သံုးေနခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အရင္ (မဆလ) ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာမွာ ထု (၃) ခု နဲ႔ ပမာဏ (၄) ရပ္ ကို စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒအရ အေျခခံထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထု ၃- ထုဆိုတာကေတာ့ (လူဦးေရ၊ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာ) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထု (၃) ခုကို အေျခခံၿပီး စစ္ကစားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ ထု (၄) ခုဆိုၿပီး ေခတ္သစ္ နည္းပညာ သေဘာ ဆိုင္ဘာစစ္ဆင္ေရး (cyber warfare) ကိုပါ ထု တခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲေတြမွာ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ ေလထု၊ အာကာသ သာမက ဆိုင္ဘာစေပ့စ္ေခၚတဲ့ ေခတ္ ေပၚနည္းပညာနယ္ပယ္ကိုပါ တိုးခ်ဲ႔သတ္မွတ္လာတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ (၄) ရပ္ ဆိုတာကေတာ့ လူအင္အား၊ ရုပ္ ဝတၳဳ၊ အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက အေလးထားေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲတခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက "အခု ၂၁ ရာစုမွာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြကို ပိုလို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးလာတယ္။ ကမBာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြက ပိုလို႔ ျမန္ဆန္လာတယ္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကာလမွာ ေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြကို အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးခ် ရမယ္။ အရာရွိေလာင္းေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိရမယ္။ ေခတ္သစ္ အမိန္႔ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ေတြကိုလည္း ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္" လို႔ ဆိုခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာဆိုၿပီး အရင္ (မဆလ) အစိုးရ လက္ထက္မွာ လူထုကို လႈံ႔ေဆာ္လို႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီး (၅) ေၾကာင္း ဆိုတာေတြ၊ ျဖတ္ (၄) ျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးဆိုတာေတြကို သူပုန္ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ အရင္ ကေတာ့ အဲသလို လူထုစည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကိစၥေတြကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီဆိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားေတြက တာဝန္ယူ ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ စစ္ေရးကိစၥ သက္သက္ကိုသာ အဓိက တာဝန္ ယူရပါတယ္။ (၁၉၈၈) စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း တက္လာတဲ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရမွာ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္လို လူထုစည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေပးမယ့္ အရပ္သားအစိုးရ မရွိပါဘူး။ စစ္တပ္ လည္းသူ၊ လူထုစည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အစိုးရဖက္ကလည္း သူဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ အရင္က လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြလိုမ်ဳိး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဆိုတာေတြကို အစိုးရရဲ႔ လူထု လူတန္း စားအေျခခံ အသင္းေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႔လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြက နာယက၊ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ယူၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကိုလည္း အရံအင္အားအျဖစ္ ျပန္စုခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မက ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔ ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပရာမွာ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ဒီအဖြဲ႔ ေတြကိုပါ ခ်ီတက္ အေလး ျပဳရာမွာ ပါဝင္ေစတာကို သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က မိသားစု ဝင္ေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ရွင္အဖြဲ႔ဆိုၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းကစလို႔ စုဖြဲ႔ခဲ့တယ္လို႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္က မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေတြကို လည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေလ့က်င့္ေစရာမွာ သတင္းေတြအရ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ သင္တန္း ေတြ၊ လက္နက္ႀကီး သင္တန္းေတြ ကိုေတာင္ တက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ လူစုၿပီး ေလေၾကာင္းလူငယ္၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းေတြကိုလည္း ျပန္စလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေဝဖန္စရာရွိတာက အခု ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႔ ရန္သူသတ္မွတ္မႈ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တို႔တာဝန္ အေရး (၃) ပါးကို ဆန္႔က်င္လာရင္ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာ ထားကြဲသူ ေတြ ကိုေတာင္ ရန္သူလို႔ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ေဖာ္ျပသလို ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့သူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္သမားေတြ စသျဖင့္ကို ဘံုရန္သူအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾကဖို႔ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။ အဲသည္ေတာ့ အရင္က လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ေတြအေပၚ သံုးခဲ့တဲ့ ျဖတ္ (၄) ျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးေတြက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အတြက္ ျဖစ္လာ သလားလို႔ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔ စြမ္းအားရွင္ဆိုတဲ့ လူရမ္းကားေတြနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္ အခံေတြကို ထိုးႏွက္ရိုက္ပုတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားကြဲတာကို ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္အစား အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူကို ကာကြယ္ရမယ့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကိုပဲ ရန္သူ ထင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ဆိုၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာ ေရႊ႔ပစ္ တာဟာလည္း အခုလို လံုျခံဳေရးကို ကဲလြန္းတဲ့ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယေဝဖန္စရာအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မွီေရးအတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြကလည္း အျပည့္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ စစ္တပ္က ျပည္ပရန္အတြက္ ေျမေအာက္ဥမင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ ထားခဲ့တယ္လို႔ ေမာင္ေအာင္ မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေနာက္ပိုင္း တရုတ္က အၾကံေပးသူေတြက အခုအခါ ဘန္ကာ ဘတ္စ္တာ (Bunker buster) လို႔ေခၚတဲ့ အဆင့္ျမင့္ဖ်က္အားျပင္း ဗံုးေတြေပၚလာၿပီ။ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အၾကံေပးမွ ျပန္လို႔ ရုပ္သိမ္းခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကို ၁၉၉၅-၉၇ ေလာက္မွာ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့တာ ကို က်ေနာ္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မက ေမွာ္ဘီနားက ထူးႀကီး အေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (စ-က-ခ) အမွတ္ (၄) ေအာက္ က တပ္ရင္း (၁ဝ) ရင္းကိုလည္း ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားခဲ့တယ္လို႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥေတြကို တုံ႔ျပန္ရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ကအစ၊ တပ္မေတာ္ အင္ဂ်င္ နီယာ၊ ေဆးတပ္၊ ၾကည္း တပ္ေတြအဆံုး ဘယ္ေလာက္ အထေႏွးခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရးစစ္သေဘၤာေတြက ဝင္မယ္ဆိုရင္ ကုန္းေပၚ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကေန လပြတၱာသြားတဲ့ မိုင္ ၁ဝဝ ေလာက္ခရီးကို ၉-နာရီ ေက်ာ္ ကားနဲ႔သြား ေနရတယ္ဆိုတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေျခအေနေတြကိုလည္း ၾကား သိခဲ့ရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာင္ တပ္ေတြဘယ္လိုေရႊ႔မွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရွိေနပါေသးတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားပံု ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္သားေတြကို ၂-မ်ဳိး ၂ စားခြဲျခား ထားတာ ေလ့လာမိပါတယ္။ တမ်ဳိးက စစ္သားအလုပ္လုပ္တဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ တမ်ဳိးကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စစ္သား ေခၚတဲ့ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္တဲ့စစ္သားပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အင္အား ၂ ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ငလ်င္ေဘးမွာ လည္း ဒီလိုကပ္ေဘးေတြကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ဖြဲ႔ထားတဲ့ အထူးတပ္ေတြကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒီလိုကိစၥ ေတြကို စဥ္းစားမိမွာေတာင္ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ပဲ က်ေနာ္က ဝမ္းနည္းစြာ နဲ႔ေတြးေနမိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို ရန္သူထင္လို႔ လံုးခ်ာလည္ ဇာတ္ရႈပ္ေနတုန္းပါ။

စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒကိစၥေတြေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ေတာ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ကိစၥေတြကို ဆက္ လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။


(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments