Pages

Saturday, May 16, 2009

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း (၃)


ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ- ဒုတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုကို တင္ျပထားပါ တယ္။

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လိုစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတဲ့ စစ္ေရးမူဝါဒ military doctrine နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုကို အရင္အပတ္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ဆံုးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေပမယ့္ လည္း ျပန္လည္သံုးသပ္တာ မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကအမ္တီ (KMT) တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ တိုက္ပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္ပြဲေတြရလာခဲ့ပါတယ္။ ပထမအဆင့္က သံုးခဲ့တဲ့ စစ္ေရး မူဝါဒဟာ ေနရာယူစစ္သေဘာမ်ဳိး၊ ပံုမွန္စစ္ပြဲ မ်ဳိးသေဘာေဆာင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ ပိုင္းမွာ ေကအန္ဒီအို၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတဲ့ ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ စစ္ပြဲမ်ဳိးေတြမွာ အသံုး မတည့္ဘူး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ညီလာခံ မွာေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ဝင္းက စာမ်က္ႏွာ-၁၂၄ မ်က္ႏွာ ရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး၊ စစ္ေရး မူဝါဒအသစ္ကို အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အစီရင္ခံစာမွာပဲ တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုင္တြယ္ဖို႔ တိက် ရွင္းလင္းတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ မရွိဘူးလို႔ ေထာက္ျပလာခဲ့ ပါတယ္။ စစ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကို ျပဳစုဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားအေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတာေတြ၊ စစ္ဆင္ေရး သေဘာသဘာဝကို ျပန္သံုးသပ္တာေတြနဲ႔ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္က စလို႔ တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးရံုးရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးက အရာရွိ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ရံုမွ် သာမကဘဲ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ ေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း တာဝန္ယူ သုေတသနျပဳေစခဲ့ပါတယ္။ အခု ျပင္ဆင္တဲ့ စစ္ေရး မူဝါဒကေတာ့ ျပည္တြင္း-ျပည္ပ ရန္ေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားထားတာပါ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဦးစီးရံုးက တင္ျပ လာခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ရန္သူေတြကို (၁) ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ (၂) အင္အားတန္းတူ ရွိတဲ့ သမိုင္းအရ ရန္သူျဖစ္ခဲ့သူမ်ား။ (၃) ပို၍ အင္အားႀကီးတဲ့ ရန္သူမ်ား ဆိုၿပီး အမည္အတိအက် မတပ္ဘဲ ေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာင္း က်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတဲ့အျပင္၊ ျပည္ပ ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း စဥ္းစားလာခဲ့ ပါတယ္။

အရင္က တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြက ကြၽဲက ေဗဒါကန္ထဲဆင္းသလို ေဗဒါေတြ ရွဲသြားေပမယ့္ ကြၽဲမရွိ တဲ့အခါ ျပန္စုလာျပန္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေရ မရွိရင္ ငါး ေတြ မရွင္သန္ ႏိုင္ဆိုသလို သူပုန္ေတြကို လူထုနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္ေရးကိစၥကို စဥ္းစားလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုလို စစ္ေရးမူဝါဒေတြ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပဲ ဒု-ဗမက သူရထြန္းတင္ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂို ဆလားဗီးယား၊ ခ်က္ကိုစလို ဗားကီးယား၊ အေရွ႔ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေတြကို ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာ ျပင္ဆင္ထားမႈကို ေလ့လာဖို႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကို ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေလ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ စစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ညီလာခံမွာေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူဝါဒကို တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးသေဘာတရား၊ မူဝါဒ အျဖစ္ တရားဝင္ ခ်မွတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက စစ္အစိုးရက အာဏာသိမ္းထားၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း စစ္တပ္က စိတ္ႀကိဳက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မီတီက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ "ျပည္သူေတြက လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ တည္တံ့ေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သည္ မြန္ျမတ္တဲ့ တာဝန္ျဖစ္သည္၊ ဤတာဝန္အရ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ရမယ္၊ လိုအပ္ရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္" လို႔လည္း ပုဒ္မ ၁၇ဝ နဲ႔ ၁၇၁ မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။

အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ လူဦးေရက ၂၅ သန္းမွ်သာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ့က်င့္ ေပးၿပီး၊ ပံုမွန္တပ္ေတြအျဖစ္ ထားရွိမယ္။ က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရံ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထားရွိဖို႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ အေရးေပၚလာရင္ ၇၂-နာရီအတြင္း အရံျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစ ရမယ္လို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း "အႂကြင္းမဲ့စစ္ပြဲ" တနည္း "ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ" ကို မွန္းဆ ေလ့က်င့္ ေပးခဲ့တာပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူအရ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ အရ ေဖာင္ႀကီး ဗဟို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကို ခ်က္ခ်င္း စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို အေျခခံစစ္ပညာ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့အျပင္၊ သာမာန္ ျပည္သူေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပညာေပး တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးေနရတဲ့ စစ္ေၾကာင္းႀကီး (၅) ေၾကာင္း ဆိုတာလည္း အခု ျပည္သူ႔စစ္မူအရ စုဖြဲ႔တာလို႔ သိလာ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔ လူထု စီမံခန္႔ခြဲေရး စစ္ေၾကာင္းေတြပါပဲ။ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႔ လူသူ၊ ရုတ္ဝတၳဳပစၥည္း၊ စိတ္ဓါတ္အားကို ႏႈိးေဆာ္ အရယူလို႔ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စစ္ေၾကာင္း ႀကီး (၅) ေၾကာင္း စုဖြဲ႔မႈ ေအာက္မွာ ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး စစ္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ စစ္ျပန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ကို ၁၉၇၅ မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မက လူငယ္ေတြကို စုစည္းႏိုင္ဖို႔ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အရံအင္အား ေတြအေနနဲ႔ စုဖြဲ႔ခဲ့ရံုမက စစ္ေရးအေျခခံ သင္တန္းေတြပါ တက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းစသျဖင့္ဟာလည္း ျပည္သူ႔ စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ ေအာက္က ေပၚေပါက္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳစရာကလည္း အဲသည္ကာလေတြက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ရင္ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲတဲ့ ေအာင္ပြဲဆိုတာမ်ဳိး သတင္းစာ ေတြမွာ အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾက ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီမူဝါဒ ေအာက္မွာပဲ "ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာ" လို႔ ေခၚတဲ့ ေသာင္းက်န္သူေတြ အေပၚ ရိကၡာျဖတ္တာ၊ သတင္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာ၊ ေငြေၾကးဘ႑ာျဖတ္တာ၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ တာေတြကို ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚ ေဒသ နဲ႔ ပဲခူးရိုးမေဒသ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒသေတြကိုလည္း အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ စသျဖင့္ သူပုန္သူကန္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန အလိုက္ သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဒီစာအုပ္မွာ မွတ္တမ္းသေဘာမ်ဳိး အခ်က္အလက္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပ ခဲ့ေပမယ့္ ဒီမူဝါဒအေပၚ သံုးသပ္ေဝဖန္ခဲ့တာ မေတြ႔ရပါဘူး။ က်ေနာ္ဖတ္မိတဲ့ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းတင္ ေရးတဲ့၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ "ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွ" ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပံု အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့တာကို ဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းနဲ႔ ပဲခူးရိုးမက ရြာေတြအားလံုးနီးပါးကို ျဖတ္ေလး ျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျခံခတ္ၿပီး ထြက္ေပါက္တခုပဲ ရွိေစတာ၊ ရိကၡာေတြကို စုစည္းသိမ္းခိုင္းထားတာ၊ ရြာသားေတြ ေသာင္း နဲ႔ခ်ီလို႔ ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ေရးကိစၥေတြမွာ အသံုးခ် ခဲ့တာ၊ သူပုန္အမာခံလို႔ မသၤကာသူေတြကို ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စခန္းေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီ ထိန္းသိမ္းခဲ့တာေတြကို ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး ရႈေထာင့္ဖက္က ၾကည့္ရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိခဲ့တာကိုလည္း သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ လူထုက ေပးဆပ္ရတဲ့ တန္ဖိုးပဲ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ အခု ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္ရွိ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ မွာ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနပံုကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

1 comment:

ကဗ်ာဦး said...

ေကာင္းတယ္ရွင္

Recent Comments