Pages

Wednesday, July 19, 2017

ဘြန္ဇိုင္း

မ်ဳိသိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ထားလို႔
ပံုပ်က္ေနတဲ့ အိပ္မက္မ်ားအေပၚ
ရြက္ႏုညြန္႔ခက္ေတြ ဖားယားေဝတုန္း
ေစာင့္ေနတာလည္း ရင္တခုလံုးေက်ာက္တည္ေန… မေဋ (မေဒ)။

ေယာဟန္ေအာင္
ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၇

No comments:

Recent Comments