Pages

Sunday, July 16, 2017

မိုးဖြဲ႔

ငါ့မွာရႊဲနင့္ေနတဲ့ အလြမ္းေတြ
ဟန္ေဆာင္ေနႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ
ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔လို႔
သူ႔ၿမိဳ႔ႀကီးေပၚ ရြာခ်ေပးလိုက္တယ္
တေထာင့္တညေလာက္နဲ႔ ဘယ္စဲႏိုင္ပါ့မလဲ။

ေယာဟန္ေအာင္
ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၇

No comments:

Recent Comments