Pages

Monday, December 14, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၁၁)။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးစနစ္


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေန ပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ လယ္သမားေတြကို အမေတာ္ ေၾကး လို႔ေခၚတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဘဏ္ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက ခ်စ္တီးေငြေခ်းစားသူေတြရဲ႔ ဒဏ္ကို ျမန္မာလယ္ သမားေတြ အႀကီးအက်ယ္ခံစား ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ျဖစ္လို႔ စပါးေစ်းေတြက်၊ ေခ်းေငြေတြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့အခါ ျမန္မာလယ္ သမား ေတြရဲ႔ လယ္ေတြထိုးအပ္ရတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို လြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့အခါက်ေတာ့ လယ္ သမားေတြအတြက္ အစိုးရက ဘယ္လို ဘယ္ပံု ျပန္စဥ္းစားေပးခဲ့သလဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးတဲ့ကာလမွာ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾက တဲ့သူေတြအၾကားမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေရး အယူအဆရွိၾကပါ တယ္။ တိုင္းျပည္ကို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ မယ္လို႔ အတိအလင္း မေဖာ္ျပေသာ္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ စီးပြားေရး ဘဝကို စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ဦးေဆာင္သြားမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတေတြ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ျပဌာန္းထားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၂-ႏွစ္ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရွိစဥ္ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ဆိုရန္ တိုဗီလာ ညီလာခံကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ အယူအဆနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ဘက္က ကဲပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္မီးက ေတာက္ေလာင္ေနလို႔ ဒီလိုစီမံကိန္းေတြကို လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲကေတာ့ ဒီလိုလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မႈဘက္ကဲတာကို နားလည္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ပထမအခ်က္က စစ္ၿပီးေခတ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကိုယ္၌က စစ္ဒဏ္က ရုန္းထႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ စီးပြားေရးကို ၾကပ္မတ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂြၽန္ ေမးနဒ္ ကိန္းရဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ က ဦးေဆာင္ထိန္းညိ‡တဲ့ အယူအဆကို လက္ခံထားတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္က လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲေခါင္း ေဆာင္ ျမန္မာေတြက အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ကို တခုတည္းသဖြယ္ ျမင္ထားၾကေလေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္တာမ်ဳိး မျဖစ္လိုၾကပါဘူး။

ဒီလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက ခ်စ္တီးေတြေၾကာင့္ ေႂကြးႏြံနစ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာလယ္သမားေတြကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲ နည္းလမ္းရွာၾကပါေတာ့တယ္။ တဖက္မွာလည္း ခုနက ေျပာခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္ရ မယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆေၾကာင့္ “ေျမယာမွန္သမွ်ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အႂကြင္းမဲ့ပိုင္ဆိုင္သည္၊ ဘယ္လိုေျမမ်ဳိးမဆို ပိုင္ဆိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္သည္၊ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္၊ သီးစားခ်ထား ငွားရမ္းႏိုင္သည္၊ ျပန္ လည္ သိမ္းယူႏိုင္သည္” ဆိုတာမ်ဳိး ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့သလို၊ ဒီဥပေဒကိုပဲ ၁၉၅၃ မွာ ထပ္မံ ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႔ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ က ေျမယာေတြ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးလိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တဖက္မွာလည္း လယ္သမားေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ ေခ်းေငြေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္တရပ္ထူေထာင္ၿပီး ကူညီေပးဖို႔ အႀကိဳေလ့လာ ေရး ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က ၃-လ ၾကာေလ့လာၿပီး၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ေကာ္မရွင္ကို ဦးေဆာင္သူက ဂ်ပန္ေခတ္အစိုးရထဲမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဌာနကို ဦးေဆာင္ရတဲ့ သခင္ဘဟန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုးက သခင္ထြန္းရင္တို႔ ပါပါတယ္။ သူတို႔အျပင္ အျခားကြၽမ္းက်င္သူ အေျမာက္အမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ၁၉၂၉ ဘဏ္မ်ား ေလ့လာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွာ ပါခဲ့တဲ့ ပဲခူး သမဝါယမဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးဘေမာင္၊ ျပည္ သမဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးဘေအး၊ သမဝါယ ေငြစုေငြေခ်းအသင္း အရာရွိ ဦးေအာင္စိုးအျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးလွျမင့္တို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဦးလွျမင့္က အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာန မွာ စီးပြားေရးအၾကံေပး အရာရွိတာဝန္ယူေနခ်ိန္ပါ။ သူတို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌနဲ႔ အစီရင္ခံစာေရးသားသူ က ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ေလးစားၾကတဲ့ ပညာရွင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေဂ်-အက္စ္-ဖာနီဗယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဂ်-အက္စ္-ဖာနီဗယ္က အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ အိုင္စီအက္စ္ အရာရွိတာဝန္ယူခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အေပၚ ခင္မင္တန္ဖိုးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတေယာက္နဲ႔လည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အနားယူလို႔ အဂၤလန္ကို ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါ ျမန္မာအစိုးရက စီးပြားေရးအၾကံေပးအျဖစ္ ဖိတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွျမင့္ရဲ႔ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြ အၾကံေပးဖို႔ ျပန္လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းမလဲ ဆိုတဲ့ ေလ့လာေရး ေကာ္မရွင္မွာ ဦးေဆာင္ရပါတယ္။ ဖာနီဗယ္ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္စိုက္ပ်ဳိး ေရးဘဏ္ကို ၃-ပြင့္ဆိုင္နည္းနဲ႔ တည္ေထာင္ဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

ပထမတပိုင္းကေတာ့ ေက်းလက္ဘဏ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာလူထုေတြကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဦးေဆာင္ရ တဲ့ ဘဏ္ပါ။ ေက်းရြာဘဏ္ေကာ္မီတီက ဘယ္သူေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးမယ္ ဆံုးျဖတ္တာ၊ အပ္ေငြ လက္ခံ တာ၊ ေငြျပန္ေကာက္တာ၊ ေငြစုေဆာင္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယက႑ကေတာ့ ခရိုင္ဘဏ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ခရိုင္ ၃၆ ခုမွာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာဘဏ္ေတြကို ႀကီးၾကပ္တာ၊ ေက်းရြာ ဘဏ္ေတြကို ေငြထုတ္ေခ်း ေထာက္ပံ့ေပးတာနဲ႔ နည္းနည္းေရရွည္သေဘာဆန္တဲ႔ေခ်းေငြေတြ ေခ်းပါတယ္။ ကြၽဲ-ႏြားအတြက္ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ လယ္ေျမျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေရရွည္သေဘာ ေခ်းေငြေတြကို ေပးတာပါ။ ေနာက္ တတိယက႑တခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ဗဟိုဘဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႔ အခက္ခဲဆံုး လုပ္ငန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လယ္သမားေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေခ်းေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆိုတာ တြက္ ခ်က္ၿပီး၊ ေတာင္းခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္က်ရင္ ေက်းရြာေတြမွာ ေက်းလက္ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္ေတြ ထူေထာင္ ႏိုင္တဲ့အထိ စဥ္းစားရည္ရြယ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္က လယ္သမားေတြကို ေခ်းေငြပံ့ပိုး ကူညီေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ၾကံဳခဲ့ရတယ္ဆိုတာရယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ရဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုေတြ ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments