Pages

Friday, November 27, 2009

မီးလွ်ံနဂါး (၉)။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးစနစ္


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပ ေနပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ် ေငြေၾကးဘဏ္စနစ္နဲ႔ ကင္းလြတ္စြာ ကိုယ့္ဘာသာ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘဏ္ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
အဂၤလန္ဘဏ္နဲ႔ အမွီအခိုမကင္းတဲ့ စနစ္ကေန သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဘဏ္ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ ဥပေဒကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္း ၿပီးတဲ့ေနာက္ အသက္ဝင္လာခဲ့တာပါ။ အခု အခ်ိန္ မွာေတာ့ 'ဗဟိုဘဏ္'တခုလို သက္ဝင္အာဏာရွိလာၿပီး ေငြေၾကးရိုက္ထုတ္တဲ့တာဝန္ပါ စတင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရပဲ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးဘုတ္အဖြဲ႔ နဲ႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေငြေၾကးစနစ္တည္ၿငိမ္ ေစေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ လဲလွယ္ရာမွာ ျမန္မာ ေငြတည္ၿငိမ္ေစေရး၊ ႏိုင္ငံရဲ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုေတြ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႔ ဝင္ေငြတိုးတက္ ေစေရးအတြက္ ဆိုၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဘဏ္ကို ဦးေဆာင္မယ့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးပါ ဘုတ္အဖြဲ႔ကိုလည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရင္းႏွီးမတည္ေငြကို က်ပ္သန္း ၄ဝ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္ဦးေဆာင္ ဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးျမက တာဝန္ယူၿပီး၊ သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ယခင္မန္ေနဂ်ာ ဦးစံလင္းကပဲ တာဝန္ယူရပါတယ္။ သူက ေတာ့ ဘဏ္ရဲ႔ေန႔တဓူဝ လုပ္ငန္းေတြကို ႀကီးၾကပ္ရပါ တယ္။ အဲသည္ ၂-ဦး လံုးက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ စတင္ကတည္းက တာဝန္ယူလာၾကတဲ့သူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္က ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတြင္း တည္ရွိေနတဲ့ ေငြေၾကးအားလံုးကို တာဝန္ ယူ ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာေငြနဲ႔ ေရႊ၊ အျခားႏိုင္ငံျခားေငြေတြနဲ႔ လဲလွယ္ႏႈန္း အေသ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စနစ္ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ခ်ိန္ညိ‡ဖို႔လည္း တာဝန္ေပးခံရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ေငြေၾကးလဲ လွယ္ေနတဲ့ ပြဲစားေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း သူတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးတာ၊ သူတို႔ လုပ္ငန္းေတြကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္တာ၊ ဘဏ္ခြဲ အသစ္ ေတြ ထပ္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရတာမ်ဳိး စတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြကိုပါ ေပးအပ္ထား ခဲ့ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုး အတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္တာေတြ တာဝန္ယူရတဲ့အျပင္၊ အစိုးရရဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ အစိုးရကို ေငြထုတ္ေခ်းေပးတာကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေပမယ့္ လာမည့္ႏွစ္ ခန္႔မွန္း အစိုးရဝင္ေငြရဲ႔ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္မေခ်းရ ဆိုတာမ်ဳိး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒုတိယပိုင္းကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ဟာ တိုင္းျပည္ ႂကြယ္ဝ စည္ပင္ ေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစက စလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီး အရွိန္ေလွ်ာ့လို႔ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရလာတဲ့ အခ်ိန္၊ ကုန္စည္စီးဆင္း ေဖာက္ကားမႈ ျပန္လည္အရွိန္ရလာတဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆန္စပါး ေစ်းကြက္ကလည္း ျပန္လည္ပြင့္လင္းလာၿပီး ကိုရီးယား စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔ေနတဲ့ စပါးေတြလည္း ေစ်းေကာင္းရေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃-ႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးဆက္တိုက္ က်ေနရာကေန၊ အခု နာလံျပန္ထူလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ။

ျမန္မာအစိုးရက ဆန္ေရာင္းခ်ေငြကေန အျမတ္အစြန္း အမ်ားအျပားရလာပါတယ္။ အဲသလို အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္က သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ဆိုရင္ေတာင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ အစိုးရက ေငြေၾကးျပည့္စံုလာေတာ့ ဘယ္လိုသံုးရမလဲဆိုၿပီး အနီးအပါး လိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ေပၚလာတာဟာ၊ အစိုးရက ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း၊ ၈ ႏွစ္တာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို ေၾကညာ ၿပီးေနာက္တလမွာ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းကေန ခ်ဲ႔ထြင္လာတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ေတြအတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကလည္း ႀကီးျမင့္လာပါတယ္။ ျပည္ေတာ္ သာ စီမံကိန္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႔၊ ျမန္မာ့ မီးရထား ဘုတ္အဖြဲ႔၊ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ စသျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔ အေျမာက္ အမ်ား ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ လုပ္ငန္းေတြ ခ်ဲ႔ထြင္၊ ေငြေတြသံုးလာလိုက္တာ ႏိုင္ငံက ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အခြန္ ဘ႑ာအျပင္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔က အျမတ္ေငြေတြပါ ကုန္တဲ့ အေနအထား ေရာက္လာ ပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကစလို႔ ဆန္ေစ်းက တျဖည္းျဖည္းက်လာပါတယ္။ ၁၉၆ဝ အထိ ကာလအၾကားမွာ စပါးေစ်းက ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြကလည္း ခန္းလာပါတယ္။ အစိုးရရဲ႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတာလည္း ပိုလို႔ မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္က ေခ်းယူသံုးစြဲ ရဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အစိုးရရဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႔ေတြကလည္း အစိုးရရဲ႔ အာမခံ ခ်က္နဲ႔ ပုဂၢလိက ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ေတြဆီကေန ေဖာေဖာသီသီ ေခ်းယူသံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုတ္ အဖြဲ႔၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြဆီက ေငြေတြေၾကာင့္အျပင္ အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္တိုးသံုးစြဲေနတာေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေတြ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်လည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ျပည္ပ က သြင္းကုန္ေတြလည္း ေဖာေဖာသီသီ ဝယ္လိုအား ရွိေနတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ေထမိသလို ျဖစ္ေစၿပီး ျပႆနာ အႀကီးအမားေတာ့ မၾကံဳခဲ့ရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီကာလၾကားထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္က အစိုးရေငြေၾကး သံုးစြဲတာ မ်ားေနတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ေသးတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိေတြနဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ အစိုးရက အခုလို ဗဟိုဘဏ္ကို ေငြေတြ အတင္းအက်ပ္ ထုတ္ေခ်းခိုင္းေနတာဟာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အႏွစ္သာရေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ ရာ ေရာက္ေနၿပီလို႔ တင္ျပခဲ့တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအရံ ေငြေၾကး ခမ္းလာတာကို သိရွိလာတဲ့ အစိုးရက ျပည္ပက သြင္းကုန္ ေတြကို တင္သြင္းတာကို တားျမစ္ကန္႔သတ္တာေတြ လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးလွည့္လည္သံုးစြဲေနမႈကို မေလွ်ာ့ႏိုင္တဲ့အခါ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြ တက္လာပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း လိုင္စင္နဲ႔ သြင္းကုန္သြင္းေစတဲ့ စနစ္ေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားတရပ္လည္း ေပၚေပါက္လာျပန္ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစိုးရလို႔ ေခၚၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေက်းလက္ေခ်းေငြေတြ တိုးခ်ဲ႔ေခ်းေစတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ အရံေငြေတြ တရေဟာ ထိုးက်ေစခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာလည္း ေလွ်ာ့က်ေနမႈက မရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ အရာရွိေတြက ေငြေၾကးတည္ ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတာ ရွိပါတယ္။ ဘဏ္ေတြကို အရန္ခ်န္ေငြႏႈန္း ျမႇင့္တင္ခိုင္းတာ၊ အပ္ေငြေတြအေပၚ ျပန္ထုတ္ေပးေခ်းေငြေတြကို ကန္႔သတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္ အာဏာသိမ္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အရင္က ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမႈေတြက အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စစ္အစိုးရက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြအားလံုးကိုပါ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ပတ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း အေၾကာင္းနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုန္သြယ္ဘဏ္ေတြ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments