Pages

Friday, October 16, 2009

မီးလွ်ံနဂါး ...ခ်စ္တီးမ်ား (၂)


မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာလက္ေဆာင္က႑မွာ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲ ေရးသားတဲ့ မီးလွ်ံနဂါး၊ ျမန္မာျပည္က ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေခ်းသူ မ်ားနဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား သမိုင္း အေၾကာင္းကို တင္ျပေနပါတယ္။ အခုအပတ္မွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္း ခ်စ္တီးေငြေခ်းသူေတြရဲ႔အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲက ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိခဲ့တဲ့ ခ်စ္တီး ေငြ ေခ်းစားသူေတြရဲ႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ရာ မွာ ခ်စ္တီးေတြ သူတို႔ေခ်းေငြကို ဘယ္က ရယူၾကသလဲ၊ ဘယ္လိုေခ်းငွားၾကသလဲ၊ သူတို႔ ေငြေခ်းတဲ့ စနစ္ေတြက ဘယ္လိုလဲ ဆိုတာကို ဆက္လက္ ေလ့လာတင္ျပထားပါတယ္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ဘဏ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႔စည္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္ေကာ္မရွင္က ခ်စ္တီးေတြရဲ႔ ေငြေခ်းငွားစားေနတဲ့ စနစ္ေတြ ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာတဲ့ ခ်စ္တီးေတြကလည္း ေငြေခ်းငွားတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကို က႑ေပါင္းစံုမွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာမွန္သမွ် တထိုင္တည္းနဲ႔ အကုန္ၿပီးေစႏိုင္တဲ့ ဌာနေတြလိုပဲ ရွိသမွ်ေငြေၾကးေပါင္ႏွံ ေခ်းငွားလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႔က လယ္သမားေတြကို ေငြေခ်းတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္သလို၊ သီးစားခ်တာ၊ စပါးေပး-ႏွမ္းေပး သီးႏွံအတြက္ ႀကိဳတင္ ေငြေခ်းတာ၊ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ အလွဴေတြ၊ မဂၤလာေဆာင္၊ ရွင္ျပဳအတြက္ေခ်းတာ ငွားတာေတြလည္း လုပ္ၾကပါတယ္။ လယ္သမားေတြကလည္း တႏွစ္ပတ္လံုး ေငြလိုေနတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ဳိးေစ့အတြက္၊ လယ္ ကန္သင္း၊ ေရသြင္းေျမာင္းေတြ ျပင္ဖို႔ အတြက္၊ အလုပ္သမားဖိုး ေပးဖို႔အတြက္၊ ကြၽဲႏြားဝယ္ဖို႔ စသျဖင့္ အေထြ ေထြ ကုန္က်စားရိတ္ေတြလည္း လိုေန တတ္ၾကပါတယ္။

ခ်စ္တီးေတြက ဘယ္ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲ ေငြေခ်းပါတယ္။ ေငြေခ်းသူက အေပါင္းပစၥည္း အပ္ႏွံႏိုင္ရင္ ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္က်န္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေစ ေငြေခ်းငွားတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔က ေစ်းဆိုင္ ငယ္ ကေလးေတြ၊ ပြဲစားေတြ၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ အငယ္စားကေလးေတြကိုလည္း ေငြ ထုတ္ေခ်းတတ္ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ေကာ္မရွင္ေလ့လာခ်က္အရ ေျပာတာကေတာ့ ခ်စ္တီးေတြက ေနာက္ထပ္ေငြေခ်းစားမယ့္ ျမန္မာ ေငြေခ်းသူေတြကိုလည္း ျပန္ထုတ္ေခ်းေပးတတ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ လူမ်ဳိးခ်င္းအရ ကြာေနေတာ့ ေဒသ ထူးျခားခ်က္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွာ ခ်စ္တီးေတြက ျမန္မာ ေငြေခ်းစားသူေတြကို လိုက္မမီွပါဘူး။ သည္ေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာေငြေခ်းစားသူေတြကို ေငြေခ်း၊ ျမန္မာ တဆင့္ခံ ေငြေခ်းစားသူေတြက က်န္လယ္သမားေတြကို အတိုးႏႈန္းတင္ ျပန္ေခ်းတာေတြ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ ဒါအျပင္ အပ္ေငြေတြကိုလည္း လက္ခံပါတယ္။ အိႏၵိယကို ေငြျပန္လႊဲမယ့္ ဟြန္ဒီေငြေတြ၊ ဟိုမွာ ႀကိဳတင္ထုတ္ ေပးထား မယ့္ ႀကိဳတင္ဟြန္ဒီသေဘာေငြလႊဲတာေတြကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။

ဒီလိုေခ်းေပးဖို႔ ေငြေၾကးေတြကို ခ်စ္တီးေတြက ဘယ္ကေနရသလဲဆိုတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ၿဗိတိသွ် ေကာ္မရွင္ရဲ႔ ေတြ႔ရွိ ခ်က္ကေတာ့ ခ်စ္တီးေတြရဲ႔ ေခ်းေငြ (၇ ပံု ၁ ပံု) ဟာ ခ်စ္တီးလူမ်ဳိးမဟုတ္သူေတြရဲ႔ အပ္ေငြ ေတြလို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဲသည္ သူတို႔ေငြရရာ ရင္းျမစ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ ခ်ာတာဘဏ္ႀကီး ေတြ၊ မဒရပ္အေျခစိုက္ ခ်ာတာဘဏ္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ဆီမွာ အျမတ္တခုခုရဖို႔ လာအပ္ႏွံတဲ့ ေငြေတြကေန ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ရဲ႔ ဘဏ္ကိစၥ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေတြ႔တာကေတာ့ ခ်စ္တီးေတြေခ်းေပးေနတဲ့ ေငြေတြရဲ႔ (သံုးပံုတစ္ပံု) ေလာက္က သူတို႔ဆီကို အျမတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အေသ အတိုးႏႈန္းတခုရဖို႔ လာအပ္ထားတဲ့ ေငြေတြ ဆီကေနရၿပီး ျပန္ေခ်းေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္တဲ့သူေတြက ခ်စ္တီးမဟုတ္တဲ့ အျခားလူမ်ဳိးေတြလည္း ပါၾကပါတယ္။ ခ်စ္တီးေတြက ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ႀကီးေတြကို လက္လွမ္းမီၿပီး ေငြေခ်းရယူႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္၊ ဥေရာပ ခ်ာတာဘဏ္ႀကီးေတြကပဲ အမ်ားဆံုး ရတယ္ေျပာပါတယ္။ ခ်စ္တီးေတြကို ေငြမေခ်းတဲ့ ေဟာင္ေကာင္၊ ရွန္ဟိုင္း ဘဏ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလို၊ ယိုကိုဟားမား စပယ္ရွယ္ဘဏ္တို႔လို အျခား ဘဏ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ခ်စ္တီးေတြရဲ႔ ရေငြက သူတို႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ အခ်င္းခ်င္းၾကားက ေငြနဲ႔ လည္ပတ္ေခ်းငွားေနၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ခ်စ္တီးေတြ ဘာျဖစ္လို႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲဆိုတာလည္း စာေရးသူက သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိက ေအာင္ ျမင္မႈ ရေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားၾကတဲ့ အထဲမွာ အင္ပီရီယယ္ဘဏ္လို အေနာက္တိုင္းဘဏ္ႀကီးေတြက ျမန္မာေငြေခ်းစားသူေတြထက္၊ ခ်စ္တီးဘဏ္ေတြကို ပိုၿပီး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့တယ္လို႔ မေက်နပ္တိုင္ၾကားမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မွန္လည္း မွန္ပါတယ္။ ခ်စ္တီးနဒ္ ဘဏ္လို႔ေခၚတဲ့ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်စ္တီးေငြေၾကးအဖြဲ႔ႀကီး ၂-ခုက ထူေထာင္တဲ့ ဘဏ္ကို အေနာက္တိုင္းဘဏ္ေတြက တကယ္ပဲ ပံ့ပိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ခ်စ္တီးလူမ်ဳိးေတြအေပၚမွာ ရွိထားတဲ့ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္လို႔ ဆိုရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ ခ်စ္တီးေတြက ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ရပ္ရြာတူ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကတဲ့ ဆက္ဆံေရး၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈအေပၚမွာ အေျခခံလို႔ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေမြးလာ ကတည္းက ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာတယ္ ဆိုရမေလာက္ပါပဲ။ မိဘေတြက ကေလးေတြကို သူတို႔ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သင္ၾကားထားေပးၿပီး၊ အသက္ ၁ဝ-၁၂ ႏွစ္ ေလာက္မွာ အတိုးတြက္တာ၊ တိုးရင္းေပါင္းေပၚ အေျခခံအတိုးတြက္နည္းေတြကို ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေနၾကပါၿပီ။ အဲသည္ေနာက္ေတာ့ အျခားေဒသေတြမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ သြားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာတဲ့ အခ်ဳိ႔ခ်စ္တီး ေအးဂ်င့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုရင္ ၃-ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ပါ့မယ္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ သူအလုပ္လုပ္ ေငြေခ်းငွားစားရင္း သူ႔ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအႏွီး ထူေထာင္မိသူေတြလည္း ရွိလာၾကပါတယ္။ ခ်စ္တီးေတြရဲ႔ ဘဏ္ကြန္ရက္က အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသမွာ အႀကီးဆံုးကြန္ရက္ ျဖစ္ေနေတာ့လည္း ဘဏ္ႀကီးေတြက ယံုၾကည္ေခ်းငွားခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱယားထဲက အျခားအိႏၵိယဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ ပံ့ပိုးေပးမႈ လည္း ပါႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးဆိုက္ေတာ့ စပါးေစ်းကြက္လည္း ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က စပါးတင္း (၁ဝဝ) ကို ရူပီး ၁၅ဝ ေလာက္နဲ႔မွန္းၿပီး ေငြေခ်းငွား လုပ္ကိုင္ထားရာကေန၊ စပါးေစ်းက (၁၉၃၃-၃၄) မွာ ၆၄- ၇ဝ ရူပီးေလာက္ပဲ ရတဲ့အထိ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ခ်စ္တီးေတြလည္း သူတို႔ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကေတာ့မွာ ပူပင္ ၾကရပါတယ္။ ေငြေခ်းထားတဲ့ လယ္သမားေတြလည္း အေပါင္ထားတဲ့ သူတို႔လယ္ေတြကို ခ်စ္တီးေတြလက္ထဲ ထိုးအပ္ရတဲ့ အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၃ဝ) ခုႏွစ္မွာ ခ်စ္တီးေတြပိုင္တဲ့ ေျမအခ်ဳိးက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိရာကေန၊ (၁၉၃၇-၃၈) မွာေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဒီလယ္ဆံုးရႈံးရတဲ့ အျဖစ္ေတြ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး ဆိုင္ရာသမိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့အျဖစ္ ျဖစ္ခဲ့ရသလို၊ ခ်စ္တီးလူမ်ဳိးေတြ အတြက္လည္း တႏိုင္ငံလံုးရဲ႔ေဒါသသင့္ ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြၽန္ျပဳခံေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ ထိုးေႂကြးစရာ ဓားစာခံေတြလို ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူရိယသတင္းစားလို ျမန္မာသတင္းစာႀကီးေတြက ရႈံ႔ခ် ေရး သားၾကတဲ့အျပင္၊ အခ်ဳိ႔ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္ အရာရွိေတြကလည္း ခ်စ္တီးေတြကို အျပစ္ဖို႔ၾကပါတယ္။ ခ်စ္တီး ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုး လူဆိုးဗီလိန္ ကုန္းရုပ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ခ်စ္တီးေတြဟာ အျပစ္ရွိသလား၊ ရိုးသားသူေတြလားလို႔လည္း ေရွာင္တာနဲက အခုအခန္း နိဂံုးမွာ ေမးခြန္း ထုတ္ ထားပါ ေသးတယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္လာစဥ္မွာေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အမ်ား ျပန္ေျပးၾကရသလို၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာလည္း ခ်စ္တီးေတြကို ေနရာေပးတာ လံုးဝ မရွိ ေတာ့ပါဘူး။ ပါေမာကၡ ေရွာင္တာနဲကေတာ့ ခ်စ္တီးေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဏ္ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ မထြန္း ကားခင္ စဦးဆံုးလာတဲ့ ပံုစံလို႔ ျမင္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔ အက်ဳိးျပဳမႈက အနည္းငယ္မွ်ပဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာရဲ႔ စပါးက်ီျဖစ္လာေအာင္ ေရွ႔တန္းတြန္းပို႔ေပးခဲ့တဲ့ အခန္းက႑မွာေတာ့ အေရးပါ ခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments