Pages

Sunday, March 1, 2009

ႏိုင္ငံသစ္ မနက္ျဖန္ (၁၉)။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္- ၂


ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။
ယခင္တပတ္က ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႔ ေနာက္ကြယ္ မွာ ဘယ္သူေတြ ရွိေနႏိုင္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဒီကလပ္ကိုယ္၌က မပတ္သက္ရင္ေတာင္မွ အစိုးရ ထဲမွာရွိတဲ့ တတိယအင္အားစု တခုခုက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလ ေရာ့ သလားဆိုတာလည္း ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကသူေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေတာင္အာဖရိက ေထာက္လွမ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႔ဝွက္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ဘယ္လို ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာ တင္ျပရင္ ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါမွသာပဲ အေသး စိတ္ ေနာက္ခံကားကို ပိုလို႔ မွန္းဆ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ကာလမွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဗ်ဴရို၊ အဂၤလိပ္လို အတို ေကာက္ (BOSS) လို႔ေခၚတဲ့ ဌာနေအာက္မွာ စုစည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ကိုပဲ နာမည္ ေျပာင္းၿပီး အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးဌာန လို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီဌာနကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့စဥ္ ကတည္းက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံကို ကြန္ျမဴနစ္ထိုးေဖာက္မႈရန္က ကာကြယ္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္သလို၊ လူမဲေတြရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ေအအဲန္စီကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြလို႔ ျမင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္က လည္း တခ်ိန္မွာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူမဲေတြ လႊမ္းမိုးသြားမွာ စိုးရိမ္ ေနတဲ့ လူျဖဴအာဖရိကန္နာေတြရဲ႔ သံသယ ေၾကာက္စိတ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတာဆိုရင္လည္း မမွာပါဘူး။ သမၼတဘိုသာ လက္ထက္မွာေတာ့ ဒီဌာနကို အားျဖည့္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။ သူက အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး ထိန္းသိမ္းမႈ စနစ္၊ အဂၤလိပ္လို အတိုေကာက္ (NSMS) လို႔ေခၚတဲ့ လံုျခံဳေရးအစီအမံတခုကိုပါ ထပ္မံဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို သမၼတ ဘိုသာ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ကြပ္ကဲပါတယ္။ ဒီလံုျခံဳေရးစနစ္ေကာ္မတီ က ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ကက္ဘိနက္ထက္ေတာင္ အာဏာရွိတယ္လို႔လဲ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဌာနက ေတာင္အာဖရိက မွာရွိတဲ့ ဘယ္လို အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ဳိးကို မဆို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ ရွိသလို သူက ေတာင္အာဖရိက လံုျခံဳေရးအတြက္ ဦးေဏွာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီဌာနက ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံႀကီး ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေအာက္ မက်ေရာက္ဖို႔ ေသေရးရွင္ေရး အလံုးစံု စစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနရတယ္လို႔ ဝါဒျဖန္႔ ရိုက္သြင္း ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္လာရင္ ဘာလုပ္လုပ္ တရား တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္လဲ ေပးထားပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိက ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္ ပါ။ သူတို႔က ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေအာင္ အျမဲတေစ လုပ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔အျမင္က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ခုတုန္းလုပ္ၿပီး ဆင္ႏႊဲလာမယ့္ ေျပာက္က်ားစစ္ ရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဒီႏိုင္ငံေတြကို သြားၿပီး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနေစတဲ့သေဘာပါ။ အဲသည္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက သူပုန္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို အားေပးေထာက္ပံ့တာရွိသလို ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း ဝင္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ ေသြးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္ လူျဖဴေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ရိုဒီးရွား၊ ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္တဲ့ ဇင္ဘာေဘြ ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံမွာလည္း ရီနာမို (Renamo) သူပုန္အဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သလို၊ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ယူနီတာ (Unita) သူပုန္အဖြဲ႔ကိုလည္း ၁ဝ ႏွစ္၊ ၁ဝ မိုးေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း လီဆိုသို၊ ေဘာ့ဇြာနား၊ ဆြာဇီလန္၊ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံအတြင္းထိလည္း ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တဲ့အျပင္၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံငယ္ လီဆိုသိုႏိုင္ငံဆိုရင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပိတ္ဆို႔ဝိုင္းပတ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပဳတ္က်ေအာင္ ဖိအားေပးခဲ့တာလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ေအအဲန္စီ စခန္းေတြကို ကြန္မင္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းတာ ရွိသလို၊ လူမဲ ရပ္ကြက္ေတြမွာလည္း စုစည္းမႈ မရႏိုင္ ေအာင္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ အျမဲဖန္တီးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္အာဖရိကမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳခဲ့တဲ့သူ ဂ်ိမ္းဆယ္လ္ဖီက နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို ေလ့လာ စုစည္းထားခဲ့ပါတယ္။

အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေတြအတြင္း ထိုးေဖာက္တာ၊ သတင္းမွားေတြ ထုတ္လႊင့္တာ၊ မိမိ သြင္းထားတဲ့ ဒလံကတဆင့္ လမ္းမွားကို တြန္းပို႔ လႈံ႔ေဆာ္တာ အျပင္၊ လူမဲ အုပ္စုေတြၾကားထဲမွာလည္း အခ်ဳိ႔ကို အခြင့္အေရးေပးလို႔ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းေစတာလည္း ရွိခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ လက္မရြံ႔ ေတြ ေမြးၿပီး တိုက္ခိုက္ခိုင္းတာလဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ိမ္းရဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ ကေတာ့ ဒီလက္မရြံ႔ေတြလုပ္တာ အစိုးရ က မဆိုင္ပါဘူးလို႔ ျငင္းေနၾကတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အေျခအေနအေပၚ တုံျပန္ညႊန္ၾကားေနဖို႔၊ မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေရး စီမံကိန္းကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ဖို႔ ဆိုတာ တတိယ အင္အားစု ရွိရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တံခါးေတြအထပ္ထပ္ ကာထားသလို လိုအပ္ရင္ ပိတ္ဆို႔ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ စနစ္ထားခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း သူက ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မက လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း တဖက္ႏိုင္ငံထဲအထိ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးတာ၊ လုပ္ၾကံ တာေတြလည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာလည္း တရားဝင္ ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလို႔ ႏွိမ္နင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြအတြက္ကလည္း လွ်ဳိ႔ဝွက္ကြန္ရက္ေတြကေနတဆင့္ သိသင့္သမွ် အသိေပး၊ အမိန္႔အတိုင္းလုပ္၊ မိမိလုပ္ငန္းကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စသျဖင့္ တက႑စီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စနစ္နဲ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့တဲ့ အင္အားစု ေတြကို ေနာက္ပိုင္း ျပန္သိလာရ တဲ့အခါ လွ်ဳိ႔ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ရဲေဘာ္ေတြပါသလို၊ ဒီ-၄ဝ (D-40) လို႔ ေခၚတဲ့ ေတာင္အာဖရိက အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ ဝင္ေတြလည္း ပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ ေသာင္းေျပာင္းစုထားတဲ့ စစ္ျပန္ရဲေဘာ္ ေတြ၊ ရိုဒီးရွား- အင္ဂိုလာ စစ္ဆင္ေရး ေတြမွာ သံုးခဲ့တဲ့ ရီနာမို ေျပာက္က်ားေတြ၊ အင္ဂိုလာက ကိုးဗက္လို႔ေခၚတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြ၊ ေၾကးစားစစ္သားေတြ၊ လက္နက္ခ် ဘက္ေျပာင္းလာၾကတဲ့ အက္စ္ကာရစ္ (askaris) လို႔ေခၚတဲ့ လူမဲပုလိပ္ေတြကိုလည္း အသံုးခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရလုပ္ငန္းဌာနေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ေရး ေခတ္စားလာျပန္ေတာ့ လည္း ေတာင္ အာဖရိက အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက လွ်ဳိ႔ဝွက္လုပ္ငန္းေတြကို လူထု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဗ်ဴရို (Civil Cooperation Bureau) အတိုေကာက္ (CCB) လို႔ နာမည္ေပးၿပီး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းႀကီး တခုသဖြယ္ ဖြဲ႔ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အရင္ တပ္မွဴး ေတြက ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီး၊ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြက စီမံ ခန္႔ခြဲေရး ဒါရိုက္တာေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီဟန္ျပအမည္သာ ယူထားတယ္။ ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြက ကားဗံုးေထာင္တာ၊ ကားတိုင္ယာ ဒါးနဲ႔ခြဲတာ၊ လူရိုက္တာ၊ အဖ်က္အေမွာက္ လုပ္တာေတြ စသျဖင့္ စီမံခ်က္ (၂ဝဝ) ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ေတြမွာ ေပၚလာ ေတာ့ ၁၉၉ဝ မွာ ဒီကုမၸဏီကို ျပန္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရပါတယ္။

အဲသည္ေတာ့ စာေရးဆရာ အယ္လက္စတာ စပါ့ခ္က ျဖစ္လာတဲ့ လွ်ဳိ႔ဝွက္တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႔ အေျခအေနကို သံုးသပ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ ရွိေနၾကတဲ့ အရာရွိေတြၾကားမွာ "အလံုးစံု ေခ်မႈန္းေရး" က ထံုးစံသဖြယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ သဖြယ္ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကကို ဘက္ေပါင္းစံုက ရန္သူဝိုင္း ေနတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ျပန္ထင္ လာၾကပါတယ္။ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ လူမႈေရး က႑ေပါင္းစံုမွာ ရန္သူက ပတ္လည္ဝိုင္းေနၿပီး သူတို႔က ေသေရးရွင္ေရး ခုခံစစ္ဆင္ေနရတာမ်ဳိး ထင္လာၾက တယ္ ဆိုပါတယ္။ "ဖက္စံုစစ္ပြဲ သီအိုရီ" အယူအဆကိုလည္း သူတို႔က ယံုၾကည္လာၾက ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔လည္း အလားတူ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ခ်င္စရာပါပဲ။

ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ အစိုးရအေပၚ စြပ္စြဲၿပီး နာမည္ပ်က္လာရေတာ့ ေနာက္ဆံုးသမၼတက တရားသူႀကီး လူးဝစ္ ဟားမ္း ကို ဦးေဆာင္ေစလို႔ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက မ်ားလြန္း ေတာ့ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေဝဖန္ခ်က္ေတြက မဆံုးႏိုင္ရွိေနၾကေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားသူႀကီး ရစ္ခ်တ္ ဂိုးလ္စတုန္းကို ဦးေဆာင္ေစလို႔ ေနာက္ထပ္ စံုစမ္း ေရး ေကာ္မရွင္ ထပ္ဖြဲ႔စစ္ေဆးေစရျပန္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ဂိုးလ္ စတုန္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ အေထာက္ အထားေတြက ထင္ရွားေနေတာ့ မျငင္းသာေတာ့ပါ ဘူး။ ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရး၊ စစ္တပ္အရာရွိ (၂၃) ဦးကို ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ တာဝန္ေလ်ာ့ ခ်တာ စသျဖင့္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုအေရးယူခံရတဲ့ အထဲမွာ ေတာင္ အာဖရိက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၂) ဦးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (၃) ဦး အပါအဝင္ အေရးယူခံခဲ့ၾကရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီပဲယင္းလို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးေတြအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္သည္တရားခံေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ပါ့မလဲလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ ေတြးေနမိပါေတာ့တယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Recent Comments