Pages

Sunday, February 26, 2012

စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား (၁)

ရာစုႏွစ္မ်ားရဲ႔
အုတ္ခ်ပ္မ်ားနဲ႔
ဖြဲ႔တည္ထားၿပီး
ဂုဏ္ပုဒ္နာမ ဟိန္းထဟီး။

စာအုပ္မ်ား
အထူႀကီး၊ အႀကီးႀကီး။

လူမ်ား
မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီး
စကားလံုးမ်ား ပညာရင့္သီး။

၎တို႔အနီးမွာ
ဦးေဏွာက္ေသးေသး အိမ္ေျမာင္ငါ။

ေယာဟန္ေအာင္
ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၁၉၈၆။

No comments:

Recent Comments