Pages

Wednesday, March 26, 2008

တကယ္လို႔ (လိုဆို)

ဘာရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ပ်င္းပ်င္း ရွိေနတာနဲ႔ ႀကိဳက္တဲ့ လိုဆိုရဲ႔ သီခ်င္းတပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊

တကယ္လို႔ (လိုဆို)
ေဒါင္းလုပ္လင့္ခ္ - ဒီမွာပါ။

တကယ္လို႔ ငါက ရုပ္ဆိုးေနလို႔ မင္းက မယံုၾကည္ဖူး ဆိုပါစို႔
တကယ္လို႔ မင္းက ငါ့ကို မၾကည့္ခ်င္ဖူး ဆိုပါစို႔။ တခ်က္ေလာက္ေတာ့ အခြင့္ေပးပါ။

တကယ္လို႔ ငါက ႀကဳိက္ရသူ မင္းကေလးလိုမ်ဳိး ဆိုရင္၊ ဘာမဆို မင္းအလိုက်ေပါ့
မင္းႏွလံုးသားကို တခ်က္ေလးသာ ဖြင့္ေပးပါကြယ္။

တကယ္လို႔ ငါတို႔ ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းေတြက ကြာျခားေနလည္း
တကယ္လို႔ ငါတို႔ အိပ္မက္ေတြက အတူတူဆိုရင္
ငါက ေျမာက္တက္ၿပီး မင္းဆီကို ပ်ံလာခဲ့ပါမယ္။

တကယ္လို႔ တျခားလူေတြက ငါ့ကို အရူးလို႔ ထင္ေနၾကရင္လည္း
ငါက ရိုင္းပါေစကြယ္။ မင္းရဲ႔လူသာ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ မင္းကို ငါႀကိဳက္တယ္ေလ။ ေတြ႔စကလည္း ေျပာဖို႔မရဲခဲ့ပါ။
မင္းက ငါ့လို “အညာသား”မ်ဳိးကို ရယ္ပစ္လိုက္မွာလည္း စိုးမိပါရဲ႔
တကယ္လို႔ မင္းကသာ ငါ့ကို ျပန္ႀကိဳက္ခဲ့ရင္ ငါ့အိပ္မက္ေတြ တကယ္ ျပည့္ေတာ့မွာပဲ
ဒီလို ေတြးလိုက္ရုံကေလးနဲ႔ေတာင္ ငါ့မွာ တုန္ယင္ေနရေပါ့။

(Interlude)
ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ မင္းကို ငါႀကိဳက္တယ္ေလ။ ေတြ႔စကလည္း ေျပာဖို႔မရဲခဲ့ပါ။
မင္းက ငါ့လို “အညာသား”မ်ဳိးကို ရယ္ပစ္လိုက္မွာလည္း စိုးမိပါရဲ႔
တကယ္လို႔ မင္းကသာ ငါ့ကို ျပန္ႀကိဳက္ခဲ့ရင္ ငါ့အိပ္မက္ေတြ တကယ္ ျပည့္ေတာ့မွာပဲ
ဒီလို ေတြးလိုက္ရုံကေလးနဲ႔ေတာင္ ငါ့မွာ တုန္ယင္ေနရတယ္။

တကယ္လို႔ ငါတို႔ ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းေတြက ကြာျခားေနလည္း
တကယ္လို႔ ငါတို႔ အိပ္မက္ေတြက အတူတူဆိုရင္
ငါက မင္းဆီကို ႂကြတက္လို႔ ပ်ံလာခဲ့ပါမယ္။
Mae Waa
Loso

แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน
mae waa ter ja mai cheua jai naa dtaa raai-raai yaang chan
Although you do not trust me because of my bad looks.

แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉัน
mae waa ter mai kit mong gan gor hai oh-gaat chan
Although you have never thought of looking at me. Please give me a chance.
แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย
mae waa kon tee maa chop ter ja sa-ner sak gee maak noi
Although the person that likes you, I will submit to you to whatever extent.

เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ
bpert hai chan kao bpai sak noi nai hua jai ter
Please open your heart to me.

แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันติดดิน
mae sen taang kong rao dtaang gan mae waa fan kong chan dtit din
Although our paths are different, although my dreams are common.

แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ
dtae gor prom ja boi bin bpai soo ter
I am willing to rise and fly towards you.

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ
mae waa kon tee mong kao maa ja waa baa waa per
Although other person will think that I am delirious and crazy,

ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร
mai koi jiam tee maai bpong ter gor mai bpen-rai
Not being modest, want to be your man. No matter what they say, it is alright for me.

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok
Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan
Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan
If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.

ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ
ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter
Thinking this much leaves me trembling.

(Interlude)

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok
Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan
Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan
If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.
ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ
ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter
Thinking this much leaves me trembling.

แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันติดดิน
mae sen taang kong rao dtaang gan mae waa fan kong chan dtit din
Although our paths are different, although my dreams are common.

แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ
dtae gor prom ja boi bin bpai soo ter
I am willing to rise and fly towards you.

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ
mae waa kon tee mong kao maa ja waa baa waa per
Although other person will think that I am delirious and crazy,

ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร
mai koi jiam tee maai bpong ter gor mai bpen-rai
Not being modest, want to be your man. No matter what they say, it is alright for me.

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok
Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan
Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan
If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.

ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ
ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter
Thinking this much leaves me trembling.

No comments:

Recent Comments